honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
MH Logisztikai Központ
Rendeltetés
 • A biztosított költségvetési keretek célirányos, takarékos felhasználásával folyamatosan biztosítani a HM/MH szervezetek haditechnikai eszközökkel/hadfelszereléssel történő ellátását.
 • A központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok irányítása, tervezése, szervezése és ellenőrzése.
Történet
Az MH Logisztikai Központ 2013. június 24-én alakult jogelőd nélkül.
Szervezeti felépítés
Parancsnok

Parancsnokhelyettes

Törzsfőnök:

 • Hadműveleti Alosztály
 • Vezetéstámogató Alosztály
 • Kiképzési Alosztály
 • Ügyviteli Részleg
Vezénylőzászlós

Logisztikai igazgatóság:
 • Haditechnikai Főnökség
 • Hadtáp Főnökség
 • Katonai Elhelyezési Osztály
 • Közlekedési Osztály
 • Logisztikai Műveleti és Tervezési Osztály
Erőforrás és Költségtervező Osztály

Kutatás-Fejlesztési, Tudományos és Szabványosítási Osztály


Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály

Lőkísérleti és Vizsgáló Alosztály

Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra

Ellenőrzési Alosztály

Jogi-igazgatási Alosztály

Személyzeti Alosztály

Parancsnoki Iroda
Vezető állomány
 • Parancsnok: Baráth István dandártábornok
 • Parancsnokhelyettes: Csinga Mihály ezredes
 • Törzsfőnök: Nemes Tamás ezredes
 • Vezénylőzászlós: Sári Zsolt törzszászlós
Elérhetőségek
 • Székhelye: Budapest IX. Soroksári út 152.
 • Telefon:+361434-6010
 • HM: 56-020
 • Telefax:+361434-6026
 • HM: 56-022
Csapatünnep
Június 24. - a központ megalakításának évfordulója
Tájékoztatásért felelős személy
Bencze Gyula János alezredes

Telefon: +361434-6060
HM: 56-015
Fax: +361434-6018
HM: 56-018
E-mail: bencze.gyula@hm.gov.hu
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat