honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Keresés
Keresett kifejezés:
Megjelenés dátuma:
 - 
Mit keres?
Keresési eredmény
[1] 2 3 ... 31
1918. március 21. 1918. március 21.
Ma végre mégis megjött a béke szentesítésének híre, jóllehet már ismét rossz hírekkel rontották el a kedvünket. Az itt átutazó angol követség egyik tagja ugyanis ennek ellenkezőjét állította, és azzal kecsegtetett bennünket, hogy még másfél esztendeig itt fogunk rostokolni Szibériában. (Hogy tudta a jövőt ez...
2018. március 21. 18:00
1918. március 14-20. 1918. március 14-20.
Ma kell a béke szentesítését elhatározni a muszkáknak. Ezt a napot követőleg lessük is a híreket, de csak nem érkezik semmi. Mindig új terminusok, a végső terminus vajon melyik lesz már? Jó hír helyett jön egynéhány svéd, akik a németek részére sok pénzt hoztak, de nekünk semmit. (Később egy ilyen expedíciót a muszkák...
2018. március 14. 18:00
1918. március 10-13. 1918. március 10-13.
A béke hírének megérkezését követő napon egy svéd toppan be a táborba, majd egy amerikai kiküldött, de hogy mit kerestek, mit végeztek, az a magasabb körök titka marad. Hihetőleg semmit. Érkezésükkel kapcsolatban azonban az a kacsa kél szárnyra, hogy a békekötés szerint június 3-a a hadifoglyok kicserélésének végső terminusa....
2018. március 10. 18:00
1918. március 5-9. 1918. március 5-9.
Ebéd után Müllerrel beszélgetünk, szokás szerint a táborbeli helyzetet és a hadszíntéri eseményeket latolgatjuk… nincs valami jó kedvünk. „Ha holnap sem jön meg a híre a béke aláírásának − mondom −, úgy minden kútba esett!” Egyszerre fél 1 óra tájban lélekszakadtan berohan Hered, és
2018. március 05. 18:00
1918. március 4. 1918. március 4.
Lessük a lapokat, mit hoznak a harctérről, ahol a tavasz a harci tevékenység megújulását jelenti, és mit Breszt-Litovszkból, ahol a sorsunk dől el. Ismét új felvonás kezdődik! A muszka legutóbbi kijelentésére, mely úgy látszik, Trockijtól, a muszkák delegátustól eredt, a német rajvonal megindul, és egymásután érkezik a...
2018. március 04. 18:00
1918. március 1-3. 1918. március 1-3.
A tavasz hónapja! Be sok reményt fűzünk az idén hozzá! A Monopol 104 rubel nyereséggel zár a cigarettaüzleten, és 180 rubel nyereséggel az élelmiszerüzleten, jóllehet itt igen sok befektetést írtunk le. 35 kopek osztalékot fizettünk ki egy-egy részjegy után.
2018. március 01. 18:00
1918. február 26-28. 1918. február 26-28.
A barakkban Leninnek egy kiáltványát körözik, mely szerint „a hadifoglyok mindenáron megakadályozandók abban, hogy Pétervárra utazzanak, ahol nincsen számukra kenyér. Ne kövesse senki az izgatók felhívásait, mert éhhalál elé megy. Jelszó legyen: egy fölösleges evőt sem az északi éhező tartományokba!” A lapok azt írják,...
2018. február 26. 18:00
1918. február 16-25. 1918. február 16-25.
Tegnap az elmúlt fél hónapról a Monopol mérleget készített, hogy egy kis áttekintést nyerjünk a helyzetéről. Váratlanul kellemesen ütött ki, a 60–70 rubelnyi nagy kiadás dacára szép nyereségünk maradt. Az elárusítóknak azonban túl magas osztalék állapíttatott meg, egyikük 50 rubelt keresett. A girópénztár...
2018. február 16. 18:00
1918. február 15. 1918. február 15.
A tegnapi kurta hírnek ma bővebb kommentálását várjuk, de hasztalan. Béke vagy nem béke? Megyünk vagy maradunk? A nagy kérdés még mindig zavaros előttünk. Bután nézi az ember a betűket, melyek nem beszélnek többet ma sem, mint tegnap. Közmondás lett már köztünk, hogy „Sohasem megyünk haza!” − hát kb. így is néz ki a dolog....
2018. február 15. 18:00
1918. február 14. 1918. február 14.
Az állomáson áthaladó vonatról valaki ledobja az „Irkutszkaja Zsizn” egy példányát, s abban a következő hírt olvassuk: „Oroszország kormánya tudtul adja Ausztria, Magyarország, Németország, Bulgária, Törökország és az összes harcoló és semleges államoknak, hogy a háborút a maga részéről befejezte...
2018. február 14. 18:00
1918. február 10-13. 1918. február 10-13.
A legutóbbi tűz felkeltette a jó muszkák étvágyát. Még van itt néhány barakk, amelyben a leégetthez hasonlóan mindenféle ingóságok vannak elhelyezve, a muszkák hát ezek közül is felgyújtanak egyet, hogy a zsákmányolás megindulhasson, s hűen ismétlődik a legutóbbi komédia, senki sem olt, ellenben mindenki ment magának, amit...
2018. február 10. 18:00
1918. január 29. - február 9. 1918. január 29. - február 9.
Végre, végre egy október 10-ről kelt levelezőlapot kapok Görböről, Julia tántitól. Magyarul írja többek közt, hogy július 10-i levelemet felsőbb helyen is olvasták. Hogy mit írtam ebben, nem tudom, úgy gondolom, hogy az itteni állapotokat festettem le, az éhezésünket vagy talán a csehek távozását innen. Praporcsikunk véglegesen távozik, mert...
2018. január 29. 18:00
1918. január 27-28. 1918. január 27-28.
Felviszem a jegyzőkönyvet Matznerhez az orvosi barakkba, s mert nincs odahaza, Grasserhez térek be, aki most Binderrel lakik. Diskurálgatás közben nyílik az ajtó és egy előkelően öltözött hölgy lép be s méltóságteljesen tudakozódik, vajon itt lakik e B. zászlós úr. Felelet helyett Grasser beinvitálja, s csak most ismerem meg benne Fizát, a kis moslékhordó...
2018. január 27. 16:12
1918. január 26. 1918. január 26.
Holnap van Vilmos császár születésnapja, s ma este van a nagy cécó. A Monopol élelmiszerüzletét is ma nyitjuk meg, de nem valami nagy ügyességgel kezdi a közvetlen vezetőség, még nem klappol minden úgy mint kellene. Müller egész nap rohan ide-oda, mint egy őrült. A birodalmiak ezt a napot a világért sem engednék szerényen megülni, ezt felségsértésnek...
2018. január 26. 16:11
1918. január 23-25. 1918. január 23-25.
Egyik közelmúlt este tűzilárma támad s a barakkból kifutva észak felé látjuk vörösleni az égboltot. Egészen közel száll felfelé egy óriási füstoszlop. Rohanunk föl a hegynek, s egy muszka parancsnoksági épülete közvetlen közelében a muszkának egy hatalmas raktárépületét találjuk teljesen lángba...
2018. január 23. 16:11
1918. január 14-22. 1918. január 14-22.
A muszkák újéve. Ez a dátum azonban csak annyiban érdekel, hogy elseje pénzt hozván a muszkának, jobban lehet vele üzletet kötni. Régebben kapott téli fehérneműmön, amelyet dacára minden szibériai hidegnek nem tudtam magamra erőszakolni, túladok 26 rubel jön be két párért. Ezzel a tavaszig elkosztolgatok valahogy. Így eszi meg itt az ember még...
2018. január 14. 16:09
1918. január 13. 1918. január 13.
A transzport kb. 600 emberből állt, de utólag kisült, hogy sokkal többen utaztak el vele suttyomban, mint ahányan jogosítva voltak. A tisztek közül igen sokan cseréltek, mások úgy lopóztak be a vagonba, de közülünk is sokan szöktek meg, önkéntesek és germánok úgy hogy minden vagonban fölös számmal voltak. Csaknem lehetetlen, hogy a muszka erre rá...
2018. január 13. 16:08
1918. január 12. 1918. január 12.
Nagy nap a svédeseknek, mert végre egész komolyan, tréfán kívül útnak indulnak, a vagonok itt állnak az állomáson. Lázas csomagolás folyik mindenütt. A sápadt arcok kipirulnak, vagy még sápadtabbak lesznek, de hogy ujjongó örömmel folyna a készülődés, mint valamikor hittük, azt nem látjuk sehol. Minden arcon inkább valami szorongás,...
2018. január 12. 18:00
1918. január 7-11. 1918. január 7-11.
Azok az „elvtárs” bajtársak, akik már odahaza a szocialista párt tagjai voltak, a bolseviki Oroszországgal igyekeznek barátkozni, s elérték azt, hogy a muszka párt irodahelyiséget bocsátott rendelkezésükre, és szabad kezet nyertek elveiknek a hadifoglyok között való terjesztésére. Széleskörű agitációs tevékenység indult...
2018. január 07. 16:07
1918. január 6. 1918. január 6.
Néhány nap óta Vladivosztok felé katonavonatok mennek, ma is kozákokkal tömött kocsikat láttam. Szemre jó benyomást tesznek, fegyelmezett, rendes csapatoknak látszanak. Az újsághírek után ezt némi meglepődéssel látom. Hát még rendelkezik ilyenekkel a muszka? Talán a határra mennek, a kinézerek tolakodását visszautasítani....
2018. január 06. 16:06
[1] 2 3 ... 31
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat