honvedelem.hu
Svájci gárdisták a Vatikánban
Díszelgőegységek a nagyvilágban (8.)
Január első szombatjától újra a Magyar Honvédség katonái, a Honvéd Palotaőrség tagjai adnak díszőrséget a Sándor-palotánál. A palotaőrség a Nemzeti Honvéd Díszegység része, amelyhez hasonló katonai alegységgel számos ország büszkélkedhet. Ezért, hogy jobban megismerjük hagyományaikat, bemutatunk néhány szomszédos, valamint különleges sajátossággal rendelkező díszelgőegységet. Következzék sorozatunk nyolcadik része: a legrégibb, leglátványosabb, részleteiben legismertebb díszalakulat: a Pápai Svájci Gárda.

Így kezdődött: IX. Sixtus 1479-ben állította fel a Svájci Gárda ősét, majd utóda, a maga köré gyűjtött okos emberek által jelentékeny politikussá, nagy mecénássá és kitűnő hadvezérré váló II. Gyula – hallgatván bölcs írástudójára, Machiavellire – akart saját testőrkatonaságot. A svájci kantonoktól kért engedélyt 200 katona toborzására, cserébe „az egyház szabadságának védelmezője” címet adományozta a konföderációnak.

1506. január 22-én este Kaspar von Silenen luzerni nemes vezetésével a Porta del Popolón át bevonult Rómába 150 svájci zsoldos. A Szent Péter-bazilika erkélyéről maga Gyula pápa adta áldását rájuk. Így január 22-e a csapat történelmi születésnapja, a Sacco di Roma során tanúsított hősiességük okán pedig május 6. a valódi ünnep. Ekkor tettek esküt az apostoli palota Szent Damasus udvarán.

A 216. pápa korkövetelményt ismert föl, hiszen személyét, egyben a pápai államot 1506-tól a bátor és hűséges, verhetetlen harcmodorú, testőrködésben már ekkor nagy hagyományú helvét harcosok védték. Így történt 1527-ben is a kegyetlen Sacco di Roma révén Rómára támadó V. (Habsburg) Károly ellenében, aki miatt egyébként az oszmán is megindult Európa, így hazánk ellen is.

Az oszmán, majd a Napóleon elleni háborúkban is kitűntek a svájci zsoldosok, meglehet, minden sorsfordulókor (így 1789-ben, 1848-ban, 1870-ben) feloszlatták őket, hogy azután főnixként újra feltámadjanak. A második világégés idején is állandó készültségben álltak. A II. János Pál elleni 1981-es merényletkor a civil ruhás Alois Estermann testével védte az esetleges további lövésektől a Szentatyát. S e bátor katona éppen egy (elborult elméjű) gárdista lövéseinek esett áldozatául feleségével együtt 1998-ban, pont amikor kinevezték a gárda testőrparancsnokának.

Térjünk át a szelídebb oldalra! Az 1929-es lateráni szerződéssel elismert pápai fennhatóságú Vatikán őrző-védő gárdát tarthat úgy, hogy az nem számít külföldi fegyveres erőnek. Mivel Svájc tiltja a külföldi katonai szolgálatot, a helvét kormány szerint hivatalosan az egység rendőri erő, a Pápai Ház prefektusától függő alakulat. Ily módon szabadon, magánemberként vállalhatnak szolgálatot. A sorállomány tagja csakis gyakorló katolikus, svájci állampolgárságú, katonai szolgálatot teljesített, 19-30 év közötti, legalább 174 cm magas, minimum érettségizett, nőtlen férfi lehet. Kétéves szerződést ír alá, cirka 1200-1300 euró havi járandóságért.

Az alakulatnak természetesen saját laktanyája és két temploma van. Védőszentjei katonaszentek: Márton és Sebestyén. Továbbá Flüei Szent Miklós, aki hazájuk patrónusa. Az egység jelmondata: Acriter et Fideliter, vagyis Bátran és hűséggel! Zászlója pedig egy fehér kereszt által négyfelé osztott mező. Az első mezőben mindig az éppen uralkodó pápa, a zászló közepén pedig a mindenkori parancsnok címere szerepel. A zászlót két hatalmas pallost vivő gárdista kíséri.

Napjainkban az egység 112 fős; ezredesi rangú parancsnokát 6 főtiszt segíti, köztük egy alezredes tábori lelkész, aki a toborzó, kulturális szervező is. A gárdisták a mindenkire kötelező érvényű, kitűnően fölszerelt svájci hadseregből kerülnek ki; zömük frankofon, vezénylési nyelvük mégis német – immár ötszáz éve! Egyenruhájuk jellegzetesen reneszánsz. A közhiedelemmel ellentétben nem Michelangelo, hanem Jules Repond ezredes tervezte 1914-ben Rafaello freskói alapján. Ennek színei (sárga, kék, piros) az alapító pápák címeréből származnak. 154 darabból áll; egyénileg szabott s mindegyiket személyesen a pápa áldja meg. Csak szerfölött ritkán, például eskütételkor vagy pápatemetésen viselik. Ilyenkor hordanak hosszú, egyenes kardot, valamint alabárdot, vagy spontont, továbbá ilyenkor öltik fel a csillogó mellvértet, a fehér körgallért, s kerül fejre a morion sisak, amelynek taréjai egységenként más színűek. A díszruhát a szolgálati idő végeztével rituálisan megsemmisítik.

Hétköznapi viseletük: egyszínű, sötétkék egyenruha, fekete baszksapka. Díszőrségük a leglátványosabb, ám legkisebb szolgálat. A dolgos hétköznapok kevésbé látványosak: a vatikáni államhatárt jelképező városkapuknál álldogálnak, forgalmat ellenőriznek, afféle információs és portaszolgálatot teljesítenek; elmagyarázzák: a Vatikán tényleg külön állam, tessék jegyet váltani és csak a kijelölt útvonalon sétálni, bámészkodni, fényképezni. Emellett a pápai miséken és kihallgatásokon a Szentatya trónja körül állnak, irányítják az embereket, biztosítják a rendet, merthogy nem egyszerű díszőrség, hanem őrző-védő katonai egység is, akik emiatt pisztollyal és géppisztollyal is rendelkeznek, valamint külön terrorelhárító kiképzést kapnak svájci katonatisztektől.

A szigorú szolgálaton kívül a gárdisták kevés szabadidejüket művelődéssel és sporttal töltik. 1975 óta saját focicsapatuk van FC Guardia néven.

(Folytatjuk!)

Fotó: Archívmagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat