honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
A Kulcsszó: minőség - a Magyar Honvéd magazin legfrissebb számából
Éppen egy évvel ezelőtt, 2017 januárjában nevezték ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának dr. Pohl Árpád ezredest, akivel az elmúlt esztendő eredményeiről és a kar távlati elképzeléseiről beszélgettünk.
Egy évvel ezelőtt az egyik legfontosabb célként fogalmazta meg a tisztjelöltek gyakorlati képzésének erősítését. Milyen eredményeket sikerült elérni?

A Magyar Honvédség alakulataival kiváló a kapcsolatunk, de új együttműködési formákat is keresnünk kellett. Ezek közül kiemelkedik a megállapodásunk az MH Altiszti Akadémiával, amelynek értelmében több gyakorlati foglalkozást közösen hajtunk végre. A békeműveleti felkészítő gyakorlat februárban, Hohenfelsben altiszt- és tisztjelöltek részvételével zajlik majd, és már tartanak az előkészületek a májusi közös zárógyakorlatunkra. Az, hogy a leendő tiszti és altiszti állomány közösen készül, nagyon komoly kihatással lehet a későbbiekre, hiszen így ismerik meg egymás munkáját igazán, még azelőtt, hogy megkezdenék szolgálatukat valamelyik alakulatnál. Teljes az egyetértés az akadémia és a kar vezetése között ebben a tekintetben, szándékainkat természetesen az NKE és a Magyar Honvédség vezetése is támogatja.

Az oktatói utánpótlás biztosítását szintén kiemelt célként jelölte meg. Mi a helyzet ezen a területen?

Többen is érkeztek, de továbbra is mindent el kell követnünk, hogy az oktatói munkára készen álló, doktori képzést vállaló fiatal tiszteket hozzunk ide. Az oktatói tudományos fokozatok tekintetében is sikerült előrelépnünk, többen kaptak docensi címet, ami az akkreditációs feltételek miatt stratégiai jelentőségű. Mindenben támogatjuk oktatóinkat, hogy megszerezzék a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet, és segítjük a docenseket a habilitációjukban. Furcsa kettősség lesz abban, amit most mondok, de örvendetes, hogy néhány kiválóan felkészült oktatónk visszatért egy alakulathoz, felelős beosztásba. Azért örülök ennek, mert egyfelől komoly elméleti tudás birtokában végeznek gyakorlati tevékenységet, másfelől pályájuk során akár vissza is kerülhetnek ide, ahol aztán kamatoztathatják az ott szerzett gyakorlati tudást, tapasztalatot.

(További részletek a Magyar Honvéd magazin január 12-én, pénteken megjelenő számában!)


magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat