honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Olasz kitüntetések magyar főtiszteknek
Különleges elismerésben részesült a Honvéd Vezérkar (HVK) Hadműveleti Csoportfőnökség két főtisztje. Korom Ferenc dandártábornok, hadműveleti csoportfőnök és Murinkó Attila alezredes, kiemelt főtiszt a KFOR-ban végzett szolgálatuk elismeréseként vehettek át kitüntetést Olaszország budapesti nagykövetétől július 13-án, csütörtökön.
Budapesti rezidenciáján adta át Massimo Rustico olasz nagykövet, mint a koszovói NATO-misszió jelenlegi vezető országának képviselője Korom Ferenc dandártábornoknak és Murinkó Attila alezredesnek azt a két kitüntetést, amelyet a KFOR-ban végzett szolgálatuk elismeréseképpen kaptak a magyar főtisztek. Korom dandártábornokot, a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnökét − aki 2015−16-ban első magyar katonaként a KFOR parancsnokhelyettesi pozícióját töltötte be − az olasz véderő vezérkarfőnöke által adományozott Olasz Közös Szolgálatért Érdemjellel, míg Murinkó Attila alezredest, a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség Stratégiai Művelettervező Osztály kiemelt főtisztjét az olasz védelmi minisztérium által adományozott Békefenntartásért Emlékkereszttel tüntették ki.Az eseményen − amelyen részt vett dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnökhelyettes, Mihócza Zoltán dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke, Amedeo Magnani dandártábornok, a magyarországi katonadiplomáciai szolgálatát 2017 júliusában befejező, bécsi állomáshelyű olasz véderő- és légügyi attasé, valamint kijelölt utóda, Giuseppe Gimondo dandártábornok − a nagykövet köszöntötte a kitüntetetteket. Korom tábornok elismerése kapcsán a diplomata Claudio Graziano vezérezredes, olasz véderő vezérkarfőnök írásos indoklásából kiemelte: a magyar tábornok a KFOR parancsnokhelyetteseként kivételes intellektusa és széles körű műveleti tapasztalata révén kitűnő együttműködő partnernek bizonyult. „Munkája során folyamatosan bizonyította, hogy képes a hatáskörébe tartozó sokféle probléma lényegét megragadni, s azokra megoldásokat találni, újító javaslatai mindig illeszkedtek a hadszíntér változó feltételeihez. Napi tevékenységével segített növelni a KFOR elismertségét egy összetett és többnemzeti környezetben” − idézett az olasz véderő vezérkarfőnöke által aláírt dekrétből Massimo Rustico nagykövet.Korom Ferenc dandártábornok válaszában köszönetét fejezte ki dr. Benkő Tibor vezérezredesnek a bizalomért és támogatásért, hogy őt jelölte ki a KFOR misszió parancsnokhelyettesének 2015-ben. A HVK Hadműveleti Csoportfőnökség vezetője elmondta: izgalmas kihívásnak tekintette a beosztást, nemcsak annak jelentősége miatt, hanem azért is, mert az olasz vezetésű parancsnokságon dolgozhatott. Rámutatott, hogy Guglielmo Luigi Miglietta tábornokkal kiválóan megértették egymást, mivel az olasz parancsnok vezetési stílusa minden tekintetben megfelelt várakozásainak. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkaptam ezt a kitüntetést. Ez az elismerés kiszélesíti azt az utat, amelyen tovább kívánok haladni, azért, hogy hazámat és a békét szolgálhassam” – fejezte be beszédét Korom dandártábornok.

Murinkó Attila alezredes kitüntetéséhez az olasz diplomata a következőket fűzte hozzá: „Az olasz, magyar és más nemzetek együttműködése − mellyel megpróbálják áthidalni a Nyugat-Balkánon korábban egymás ellen harcoló entitások közti szakadékot − rendkívüli fontosságú a béke és a stabilitás biztosítása érdekében. A magyar és az olasz katonák azt a folyamatot biztosítják, amely reményeink szerint hosszú távú békéhez és stabilitáshoz vezet majd. Az olasz védelmi minisztérium ezért büszke arra, hogy Békefenntartásért Emlékkeresztet adományozhat alezredes úr részére. A kereszt a koszovói katonai békemisszióban való kiemelkedően eredményes részvételért jár, amelyet az olasz és a magyar fegyveres erők együtt végeznek, és amelyben 2015. szeptember 17-e és 2016. április 15-e között szolgált.”Válaszában Murinkó alezredes felidézte együttműködését katonai pályafutása alatt olasz kollégáival. „Személyükben professzionális, elkötelezett és segítőkész katonákat ismertem meg” – mondta a főtiszt, hangsúlyozva: „Két évvel ezelőtt, amikor Korom Ferenc dandártábornok, a KFOR kinevezett parancsnokhelyettese megkérdezte, hogy készen állok-e a koszovói külszolgálatra, arra, hogy katonai asszisztenseként szolgáljak, nem sokat hezitáltam.” Az olasz parancsnokság alatt folyó közös munkáról Murinkó alezredes a legpozitívabban nyilatkozott: „ottani szolgálatomra a mai napig büszke vagyok.”

Dr. Orosz Zoltán altábornagy ünnepi köszöntőjében a partnerország elismerésének fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, megtiszteltetés, amikor egy szövetséges ország katonai vezetőinek értékelése és döntése alapján kap két magas rangú magyar főtiszt kitüntetést. Kiemelte: Magyarország számára elsődleges fontosságú a régió biztonsága. „A kultúránkat és biztonságunkat fenyegető terrorizmus elleni harcban a Magyar Honvédségnek is rendkívül fontos szerepe van. Önök bízhatnak Magyarországban, bízhatnak a Magyar Honvédségben. Reméljük, közösen tudjuk befejezni ezeket a missziókat, békét és stabil környezetet hozunk létre, és elérjük, hogy biztonságunkat senki nem fogja többé fenyegetni Európában” – zárta gondolatait a Honvéd Vezérkar főnökhelyettes.Fotó: Tóth László

Aktuális videók
2018. április 23. 18:56
Nyílt nap a tatai laktanyában
2018. április 21. 08:35
Országos haditorna - döntő
2018. április 21. 07:21
Haza – nemzet  - szülőföld
2018. április 20. 20:20
Polaris MRZR 4: nincs akadály!
2018. április 20. 09:52
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat