honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Az alakulatoknál is a honvédelem napját ünneplik
Május 21. a magyar honvédelem napja, amelyet a Magyar Honvédség katonai alakulatai is megünnepeltek. Összeállításunkban e rendezvényeket követjük nyomon.
MH Bakony Harckiképző Központ

A magyar honvédelem napja alkalmából gyűlt össze a harckiképző központ állománya a város vezetőivel valamint társadalmi civil szervezeteinek képviselőivel a Thury-vár udvarán. Az ünnepi megemlékezést a Faller Jenő Szakképző Iskola Duende Színjátszó Körének Nyergelj! Fordulj! - A semmiből jött hadsereg című műsora színesítette.Vokla János ezredes beszédében kiemelte: a mai katonák nem a ’49-es szabadságharchoz hasonló csatákat vívják. Szolgálatuk mégsem könnyű, sőt van, amikor a feladat végrehajtása igazán embert próbáló.

A központparancsnok beszédét követően Campanari-Talabér Márta, Várpalota város polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a jelenleg kialakult helyzetben, meggyőződése, hogy elsősorban a biztonságra van szükség, amit a honvédség és rendvédelmi szervek összefogással biztosítanak az állampolgárok számára. Köszönetét fejezte ki minden honvédnek azért a felelősségteljes odaadásért, melyet nap, mint nap a hazáért és magyar népért tesznek.Vokla János ezredes elismeréseket adott át a huzamosabb időn át kimagasló teljesítményt nyújtó katona és közalkalmazotti állománynak.

Az ünnepséget a Várpalotai Zeneiskola diákjainak ünnepi műsora zárta, közreműködött Lantos Ádám, Szili Dániel, Szűcs Gellért Zsombor valamint Rács Richárd.

Szöveg és fotó: MH Bakony Harckiképző Központ

* * *

MH 5. Bocskai István Lövészdandár


A magyar honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést és sorakozót tartottak az MH 5. Bocskai István Lövészdandár helyőrségeiben.

A debreceni Kossuth laktanyában Kovács Attila alezredes beszédében elmondta: „E dicsőséges napon tisztelgünk a hazát hősiesen védelmező elődök előtt. A magyar hazáért frissen megszületett honvédsereg egész Európa előtt hírnevet szerzett. 1541 óta először foglalta vissza a magyar hadsereg önmaga erejére támaszkodva az ország fővárosát. E nap valóban méltó szimbóluma annak a közös ügynek, amit úgy nevezünk: honvédelem.”Az ünnepségen Zuggó Gábor nyugállományú alezredes a Honvédtemető 1988-as felújítási munkálatait dokumentáló fényképekből összeválogatott fotóalbumot adott át dr. Ruszin Romulusz dandártábornoknak, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokának. „A munka által, amit közel harminc éve önök elkezdtek, rövid határidőn belül még szebb formát fog ölteni a Honvédtemető. Köszönjük ezt az ajándékot. Megőrizzük, és büszkék leszünk arra, hogy ez a fotóalbum az alakulat múzeumának részét képezi.” - mondta a parancsnok.

Az állománygyűlésen elismerést és előléptetést adott át dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, majd az ünnepi műsor zárásaként a Debrecen Helyőrségi Zenekarának és a Debreceni Honvéd Táncegyüttes tagjainak műsorát láthatták, hallhatták az egybegyűltek.A hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában megtartott ünnepélyes sorakozón Németh András őrnagy beszédében a rövid hadtörténeti áttekintés mellett kiemelte: „Minden közösség életében, legyen az család, iskola, egyesület, gazdálkodási egység, egyház, rendvédelmi szervezet, hadsereg, nemzet vagy állam, fontosak a megemlékezések… Nekünk, magyaroknak különösen szükségünk van a honvédelemre. Történelmünk hányatott útján számtalanszor kellett bizonyítanunk hazaszeretetünket, honmegtartó erőnket, amit az is igazol, hogy mindmáig itt élünk, élhetünk.”

A beszédet követően Imre József alezredes, megbízott törzsfőnökhelyettes kitüntetéseket és okleveleket adott át.Szöveg: Búz Csaba hadnagy és Madura János őrmester
Fotó: Búz Csaba hadnagy és Szalka Miklós őrvezető


* * *

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
1992 óta, a budai vár visszafoglalásának emlékére május 21-én ünnepeljük a magyar honvédelem napját: 1849-ben ezen a napon, 308 évnyi idegen befolyás és megszállás után a budai vár újra magyar fennhatóság alá került. Ebből az alkalomból tartottak ünnepélyes ezredsorakozót az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél, Szentesen.

A rendezvényen Bartók Gábor alezredes, az alakulat törzsfőnöke a migrációs válsághelyzet kezeléséért és beosztásukban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként tárgyjutalomban részesítette Blaskovics Sándor főtörzsőrmestert, Csák Zoltán Andor szakaszvezetőt, Szólik Róbert törzsőrmestert és Fodor Imre szakaszvezetőt.

A központi ünnepségen a Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát Szabó Attila Sándor törzsőrmester, az Év Katonája kitüntető címet pedig Szopori Tibor főtörzsőrmester kapta. Gratulálunk az elismerésben részesülteknek!Szöveg és fotó: Csordásné Nehéz Zsuzsanna százados

***

MH 54. Veszprém Radarezred

Veszprém helyőrség alakulatai a helyi szokásokhoz hűen együtt ünnepeltek a Magyar Honvédség egyik legkiemelkedőbb napja alkalmából. Huszár Péter alezredes, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkárság vezetője tartotta meg ünnepi beszédét és állított emléket szavaival a hont védelmező eleink előtt. Méltató szavai nem csupán az 1849-ben győzelmet aratott katonákat érintette, hiszen több mint ezer éves történelmünk során számtalanszor bizonyította ez a nép, hogy a haza és a szabadság mindennél fontosabb és mindenek felett áll. Az ünnepi szavak kitértek az első világháború X. isonzói csatájára, ahol is két veszprémi ezred védelmezte állásait és fölényes győzelmet arattak a támadó olasz erők felett. Ez az esemény szinte napra pontosan száz évvel ezelőtt zajlott le, 68 évvel Buda várának visszafoglalása után, így ez a nap Veszprém számára idén nem csak a honvédelem napja, nemcsak emlékezés Buda várának visszafoglalására, hanem tisztelgés is az isonzói hősök előtt.

Az állománygyűlésen Barta Sándor ezredes, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ törzsfőnöke, valamint Mits Norbert alezredes, az MH 54. Veszprém Radarezred ezredparancsnok-helyettese adtak át elismeréseket. A rendezvényt a veszprémi Légierő Zenekar műsora zárta.Szöveg és fotó: Péter Gergely hadnagy

***

MH Katonai Rendészeti Központ - MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár


Május 21. a magyar honvédelem napja, a Magyar Honvédség hivatalos ünnepe. Ez a nap nemcsak a Magyar Honvédség, hanem az egész nemzet ünnepnapja is – ezekkel a szavakkal nyitotta meg Robotka Tamás őrnagy, az MH Katonai Rendészeti Központ (MH KRK) főtisztje, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) és az MH KRK közösen megrendezett ünnepi állománygyűlését.A megemlékezés után Baráth Ernő ezredes, az MH BHD parancsnoka és Riczler Tamás alezredes, az MH KRK parancsnokhelyettese elismeréseket adott át. Az MH BHD parancsnoka ajándéktárgyat adományozott a dandár érdekében végzett segítő együttműködésért dr. Hoffmann Tamásnak, Budapest, XI. kerület, Újbuda Önkormányzat polgármesterének.

Az ünnepségen részt vett – mások mellett – Takács Tamás ezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese, Fejes Károly alezredes, az MH Katonai Közlekedési Központ megbízott parancsnoka, valamint Szendrei Zoltán őrnagy, a Honvédszakszervezet alelnöke. A rendezvényt Mága Zoltán és a Budapesti Primarius Kamarazenekar ünnepi előadása zárta.Szöveg: Horniák Dóra
Fotó: Szabó Lajos zászlós


* * *

MH Logisztikai Központ


A magyar honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott az MH Logisztikai Központ. Az állománygyűlésre a szervezet Soroksári úti objektumában került sor. A rendezvényen részt vett dr. Keszthelyi Gyula nyugállományú dandártábornok, a Katonai Logisztikai Egyesület elnöke is.Ünnepi beszédet mondott prof. dr. Csikány Tamás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanszékvezetője. Beszédében elmondta: május 21-e jelentősége a pillanat nagyságában rejlik: a szabadságharc győztes, sorsfordító pillanata volt ez a diadal. A frissen felállított magyar hadsereg megverte Európa legjobb hadseregét, az osztrákot. Felvázolta a hadvezetés dilemmáját: folytatni a dicsőséges tavaszi hadjáratot és tovább üldözni a menekülő osztrák csapatokat, vagy foglalják vissza Budát, majd győztes a csatáról beszélt. A professzor megemlékezését azzal zárta, hogy a szabadságharcnak ez a győzelme megmutatta, hogy a magyar honvéd, ha a haza ügyéről van szó, mindig hősként áll helyt.

Az ünnepi megemlékezést követően a központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok elismeréseket adott át a huzamosabb időn át kimagasló teljesítményt nyújtó kollégáknak. Az ünnepségen került sor a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület és az MH Logisztikai Központ közti megállapodás aláírására is. A két szervezet megállapodott a Katonai Logisztika című folyóirat közös megjelentetéséről, és ezt pecsételték meg a szerződés aláírásával.Szöveg: Szendyné Horváth Julianna őrnagy
Fotó: Hegedűs Anita


* * *

MH Anyagellátó Raktárbázis

Az MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB) május 19-én, a honvédelem napja alkalmából rendezett állománygyűlésén Pincés Barnabás őrnagy ünnepi beszédében kiemelte: „»Isten után legszebb és legszentebb név a honvéd nevezet« – írta több mint másfél évszázaddal ezelőtt Petőfi Sándor. Nincs okunk, hogy ma másképp gondoljuk. Hiszen a katona kész a legdrágábbat, az életét adni a hazáért, a honért, amelynek – mint a honvéd elnevezés is mutatja – őrizője, védője. S a honvéd név még egy dolgot fejez ki: azt a tényt, hogy a Magyar Honvédség születése óta a hon védelmét tartotta, s tartja ma is legfontosabb feladatának.”Az állománygyűlésen Kolonics Attila ezredes, az MH ARB parancsnoka elismeréseket és jutalmakat adott át, majd Tósoki Anikó előadóművésztől népdalt és szavalatot hallhattak a résztvevők.

Szöveg és fotó: Szabó Beáta

* * *

MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ


A magyar haditengerészet létrehozásának körülményeit, ezen belül is az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fiumei hadihajójának szánt Implacabile brigg történetét elevenítette fel az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ ünnepi állománygyűlésén dr. Krámli Mihály, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója.Az ünnepi beszéd után Piros Ottó ezredes, az MH RKKK parancsnoka adott át elismeréseket a beosztásukban kiemelkedő munkát végző állománynak, valamint az alakulattal együttműködésben álló önkormányzatok és társszervek vezetőinek: Matolcsy Gyöngyi polgármesternek, Tömör István polgármesternek, Dányi Béla tű. dandártábornoknak, dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornoknak, Kaposvári László dandártábornoknak, Baráth István dandártábornoknak és Baráth Ernő ezredesnek.Az ünnepség az MH Ludovika Zászlóalj állományába tartozó Lengyel Andrea zászlós és Gergácz Liliána honvédtiszt-jelölt műsorával zárult.

Szöveg és fotó: Singer Éva hadnagy

* * *

MH Altiszti Akadémia


Ünnepi állománygyűlést tartottak az MH Altiszti Akadémián május 21-e, a honvédelem napja alkalmából. Az ünnepségen dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere mondott beszédet. A megemlékezést követően Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke adott át emléktárgyat Bozó Tibor dandártábornoknak, az alakulat parancsnokának a MATASZ 15. évfordulója alkalmából.Az állománygyűlés Káplán György énekművész előadásával folytatódott. Érdekesség, hogy a jelenleg a Zürichi Operaház vendégművészeként ténykedő Káplán György édesapja a Jutasi Altisztképző Intézetben oktatott 1942-ig.

Elismerések átadásával folytatódott az ünnepség, melyet követően az alakulat vezetőállománya koszorút helyezett el a laktanya alakulóterén található Görgei-szobornál a tábornok, hadseregfővezér halálának 101. évfordulója alkalmából.Szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra főhadnagy

* * *

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred


Petőfi Sándor A honvéd című verse hangzott el Szücs Lászlóné törzsőrmester előadásában a magyar honvédelem napja alkalmából megrendezett ünnepi állománygyűlésen, az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednél.

Történelmi jelentőségű eseményre, Buda várának 1849-es visszafoglalására emlékezünk ilyenkor. Tisztelgünk az akkori hősök előtt, de egyúttal a jelenkor honvédjei előtt is. Azok előtt, akik helytállnak a mindennapokban, akik elkötelezetten szeretik és - szükség esetén - védelmezik hazájukat; azok előtt a hétköznapi hősök előtt, akik jelenleg a határ menti szolgálattal bizonyítják helytállásukat, példát mutatva a jövő honvédjeinek.Az állománygyűlésen az alakulat református lelkésze, Székely Attila főhadnagy ünnepi beszédben emlékezett meg a katonaelődök dicső tetteiről - arról a bizonyos május 21-éről, amikor újra a miénk lett Buda vára. A magyar katonák teljesítették akkor is és teljesítik most is kötelességüket.

Laktanyán kívül is megünnepelték ezt a napot. Május 18-án a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja szervezett megemlékezést – immár 8. alkalommal - a 44. gyalogezred emlékművénél, ahol műsorral és koszorúzással tisztelegtek a hős somogyi katonáknak emléke előtt.

Szöveg és fotó: Löbl Eszter

* * *

MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred


Megemlékezett a honvédelem napjáról az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (MH 1. HTHE) állománya is. A budapesti Irinyi János laktanyában Hargitai Ádám hadnagy beszédét követően Csurgó Attila ezredes, az MH 1. HTHE parancsnoka a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát adományozta Lengyel László alezredesnek, az alakulat törzsfőnökének, Az év katonája kitüntető címet adományozta Schuh Gábor zászlósnak, az ezred vezénylőzászlósának. Ezenkívül a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses állományában ténylegesen eltöltött évei elismeréséül Magyarország honvédelmi minisztere által adományozott altiszti-legénységi Szolgálati Jel bronz fokozatait adta át, és kerek évfordulós születésnapok alkalmából okleveleket adományozott.Szöveg: dr. Markovics Zita főhadnagy
Fotó: Besenyei István százados


* * *

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság


Május 21., a magyar honvédelem napja alkalmából tartottak ünnepi állománygyűlést az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Dózsa György úti objektumában. „1992 óta ünnepeljük május 21-én a magyar honvédelem napját, Budavár visszafoglalásának, az 1848-49-es szabadságharc jeles eseményének emlékére” – kezdte beszédét Rigóné Mecser Anikó hadnagy. A Katonai Igazgatási Osztály igazgatási tisztje történeti visszatekintéssel emlékezett az ünnep gyökereire, ismertetve a változásokat egészen napjainkig, majd a honvéd és a honvédség szavak eredetéről, használatáról beszélt. „Szóljon ez az ünnep tehát nemcsak az emlékezésről, hanem rólunk, a jövőbe vetett hitünkről, a haza- és hivatásszeretetünkről is” – zárta gondolatait a hadnagy.A beszéd után Szűcs Imre ezredes elismeréseket adott át. A parancsnok ezt követően mindenkinek gratulált eddigi munkájához, és további sok sikert kívánt az alakulat dolgozóinak.Szöveg: Bencsik Mónika hadnagy
Fotó: Heszler Ramóna Petra

* * *

MH Béketámogató Kiképző Központ

Ünnepi állománygyűlést tartottak a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központban, Szolnokon. A Himnusz után Nagy László vezénylőzászlós idézte fel a történelmi eseményt, majd Drót László ezredes, központparancsnok tartott ünnepi beszédet. Mint mondta, a Magyar Honvédség a dicsőségre emlékezik ezen a napon. A 82/1992. (V. 14.) kormányrendelet értelmében 1992-től a magyar honvédelem napja május 21., ez a nap Budavár 1849. évi megvívásának napja, ekkor foglalta vissza az ország fővárosát a Görgei Artúr tábornok által vezetett honvédsereg Hentzi osztrák császári tábornok csapatától.

A központparancsnok elismeréseket adott át a rendezvényen, amely a Szózattal ért véget.Szöveg és fotó: MH BTKK

* * *

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, Somogy megye

A somogyi 44-es Gyalogezred „rosseb bakáira” is emlékeztek civilek, katonák, a város és a megye képviselői a honvédelem napja alkalmából Kaposváron, ahol rendhagyó állománygyűlés keretében tartottak megemlékezést az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) Somogy megyei katonái. Immár nyolcadik alkalommal ünnepelték május 21-ét közösen az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kaposvári katonái és a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubjának tagjai.Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred zenekara indulókkal, Kardos István ny. alezredes pedig verssel tette még hangulatosabbá a rendezvényt. Huszti Gábor, a Somogy megyei közgyűlés alelnökének ünnepi beszéde után Pető László ny. alezredes, a klub elnöke és Horváth Jenő őrnagy, a kaposvári központ parancsnoka adtak át elismeréseket a klub tagjainak. Az emlékezésen a hála koszorúit helyezték el a megye, a város, valamint a városban települő katonai alakulatok vezetői.Szöveg: Horváth Jenő őrnagy
Fotó: 4. TÉKAktuális videók
2018. április 23. 18:56
Nyílt nap a tatai laktanyában
2018. április 21. 08:35
Országos haditorna - döntő
2018. április 21. 07:21
Haza – nemzet  - szülőföld
2018. április 20. 20:20
Polaris MRZR 4: nincs akadály!
2018. április 20. 09:52
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat