honvedelem.hu
Székelyudvarhelyen a Kratochvil-kiállítás
Székelyudvarhelyre érkezett a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet „A Doberdó hőse - Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi” című vándorkiállítása január 4-én, szerdán. A tárlat megnyitóján dr. Földváry Gábor, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára mondott beszédet.


A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban emlékkonferenciával kezdődött meg 2016 júniusában a Kratochvil Károly halálának 70, évfordulójára szervezett programsorozat. Az eseményen nyitották meg „A Doberdó hőse - Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi” című kiállítást, amely tematikus elrendezésével az altábornagy pályafutásának jelentősebb időszakait öleli fel, külön hangsúlyozva szerepét az első világháborúban, tevékenységét a Székely Hadosztály, a debreceni 6. vegyesdandár, valamint a Hadimúzeum parancsnokaként. A tárlat – az eredeti elképzeléseknek megfelelően - több vidéki anyaországi város után a határon túlra is eljutott. A Kecse Attila nagyváradi gyűjtő első világháborús gyűjteményével kiegészített kiállítás eddig Nagyváradon, Nagyszalontán és Kézdivásárhelyen volt látható, január 4-től a székelyudvarhelyi Haäz Rezsö Múzeumban tekinthető meg.

A tárlat az 1869-ben született Kratochvil Károly emléke előtt tiszteleg. A kiállítás szervezői szerint a főtiszt egyike a magyar történelem méltatlanul elfeledett nagy alakjainak, pedig élete és pályafutása több szempontból is figyelmet érdemel. A nagy háború ideje alatt három teljes éven át volt a magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnoka. Ezredével végigjárja mind a galíciai, mind pedig az olasz hadszíntereket. Nemcsak nagyszerű katona volt, hanem kiváló pedagógus, kiemelkedő felkészültségű szakember és nagy hatású, rendkívüli egyéniség, talán egyike az utolsó polihisztoroknak, aki festészettel, iparművészettel éppúgy foglalkozott, mint írással, történelemmel, közélettel és külpolitikával.Dr. Miklós Zoltán, a Haäz Rezső Múzeum igazgatójának ünnepélyes megnyitóját követően Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, dr. Földváry Gábor, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai konzulja, Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, Kecse Gabriella a Tanoda Egyesület elnöke, valamint dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka is köszöntötte a jelenlévőket.A honvédelmi tárca helyettes államtitkára Kratochvil vezetői erényeit hangsúlyozta: „igyekezett adott körülmények közt mindent megtenni az embereiért és azok erejükön felül viszonozták emberséges gesztusait. Kratochvil katonái évtizedek múltán is összegyűltek volt parancsnokuk hívó szavára, hiszen a szó szoros értelmében bajtársak voltak” – mondta Földváry Gábor, hozzátéve, hogy a sikeres pályafutás alapja az altábornagy megalkuvást nem tűrő hozzáállása volt. „Az állhatatosság és céltudatosság volt az, amellyel rendben, fegyveresen hazahozta ezredét a front és a Monarchia összeomlása után, egy forradalmi lázban égő fővároson át egészen Nagyváradig. Ez a tiszta szándék és tántoríthatatlan akarat tartotta meg a neki rendelt állomáshelyén, szeretett Erdélyében az elkövetkező esztendőkben, majd Debrecenben és végül Budapesten, a Hadtörténelmi Múzeum élén, ezért válhatott a magyar katonai és polgári közélet kiemelkedő, köztiszteletnek örvendő alakjává. Kratochvil és katonái emléke előtt tisztelgünk ezzel a kiállítással” – fejezte be beszédét dr. Földváry Gábor.

A Kratochvil-emlékév eseményeinek erdélyi lezárásaként január 19-én már Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban mutatkozik be a kiállítás.Fotó: Dr. Závodi Szilvia és Szász Hunor


Aktuális videók
2019. február 16. 08:16
„Barátság a sporton keresztül”
2019. február 15. 19:19
Irány Bosznia-Hercegovina!
2019. február 15. 14:30
Lőgyakorlaton a tatai géppuskások
2019. február 15. 07:15
Megmérettetésen a vegyivédelmi katonák
2019. február 14. 07:14
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat