honvedelem.hu
Konferencia a hadisírgondozásról
Harmadik alkalommal találkoztak a szakemberek és a szakterületet segítő civilszervezetek képviselői a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban december 14-én, kedden.


Civil kapcsolatok a hadisírgondozásban
címmel rendeztek konferenciát a terület szakmai vezetői, koordinálói és a szakterületen tevékenykedő különböző szervezetek tagjai, hogy áttekintsék a szakterület helyzetét, a közelmúlt sikeres eredményeit, és, hogy megbeszéljék és egyeztethessék a rövid és hosszabb távú terveket és feladatokat, hiszen az első világháborús centenárium miatt különösen kiemelt prioritást kapott katonahőseink emlékének ápolása.Ahogy dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka köszöntőjében fogalmazott: „A mai magyarság határainkon belül és határainkon túl egyaránt emelt fővel tekinthet katonahőseire. Ezen, a nemzetet átható érzés történelmi hátterét a Honvédelmi Minisztérium a Katonahősök Emlékezete Program segítségével ismerteti meg honfitársainkkal, az 1848-49-es emlékhelyekkel kezdődően, az első- és második világháborún át 1956-ig nyújtja a katonahőseink előtti főhajtás tudományos hátterét.”A konferencia első előadásában Kovács Vilmos ezredes a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezeti változásairól beszélt, majd Horváth Lajos, a HM HIM Katonai emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság igazgatója mutatta be az új szervezetet és vázolta az igazgatóság jövőbeli terveit. A HM HIM Centenáriumi Pályázati Igazgatóságot Kovács László alezredes igazgató mutatta be, és ismertette a kapcsolódó kormányprogramot, értékelte az eddigi pályázati tapasztalatokat.A továbbiakban a hadisírgondozás gyakorlati oldalára helyeződött a hangsúly, hiszen dr. Téglás Gyula alezredes, a HM HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájának terveit, áttekintést adott a védett sírokból való áttemetések lehetőségeiről és a magyarországi második világháborús sírok helyzetéről. Ezt követően dr. Hegedűs János ezredes, a HM Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Osztály osztályvezetője arról beszélt, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a hadisírgondozó szakállomány bevonják az első világháborús hadisírok és emlékművek nyilvántartásába és állagmegóvásába. Ezután Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület képviseletében mutatta be a Sátoraljaújhelyi Hősök Temetője pályázatát.A konferencia zárásaként a résztvevők megvitatták a helyi önkormányzatokkal való további és minél szorosabb együttműködés lehetőségeit, hiszen - mint elhangzott - áldozatkész és tevékeny segítőkre is szükség van katonahőseink kultuszának visszaállításában, mert a felnövekvő nemzedékeknek példa kell, amelyekre felnézhetnek, és múlt, amelyre büszkén emlékezhetnek.Fotó: Szikits Péter


magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat