honvedelem.hu
Lőrincz Miklós ezredesre emlékezünk
Május 18-án, a pécsi központi temetőben kísérték utolsó útjára, az 59 éves korában elhunyt Lőrincz Miklós nyugállományú ezredest, az MH 101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár utolsó parancsnokát.


Temetésén Szabó Oszkár nyugállományú őrnagy, tábori lelkész, és Milos Attila nyugállományú ezredes, az elhunyt egykori helyettese búcsúztatta a „Magyar Honvédség Halottját”. Utolsó útjára elkísérték hozzátartozói, barátai, ismerősei, volt kollégái, köztük dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnök.

Lőrincz Miklóst 1981-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskola tábori tüzér szakának elvégzése után hadnagyként avatták fel és a pécsi tüzérezredhez ütegparancsnoki beosztásba nevezték ki. 1987-ben osztálytörzsfőnök lett, majd 1987 és 1990 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tüzér szakán tanult. Az akadémia elvégzése után 1990. szeptember 1-jétől a pécsi tüzérdandár osztályparancsnokaként, majd 1994. november 1-jétől dandártörzsfőnökeként teljesített katonai szolgálatot. 2001. január 1-jei hatállyal a dandár parancsnokának nevezték ki.A pécsi MH 101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár megszűnését követően a HM HVK Vezérkari Irodához került szárazföldi szakreferensi beosztásba. 2005. április 1-től a HM HVK Katonai Tervező Főcsoportfőnökség Fegyvernemi Osztály osztályvezetőjeként teljesített katonai szolgálatot. 2006. december 31-én került szolgálati nyugállományba.

Hivatásos szolgálatát, beosztását mindenkor a legjobb tudása szerint, becsülettel látta el. Magatartása szolgálati helyein és a magánéletben egyaránt példás volt. Felkészültségével, huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájával kivívta kollégái elismerését. Katonai szolgálata alatt kiemelkedő tevékenységét 4 alkalommal érdem utáni kitüntetéssel, 79 esetben parancsnoki dicsérettel és jutalommal ismerték el.Nyugállományú katonaként sem szakította meg a kapcsolatot a honvédséggel, katonatársaival. Az alakulat felszámolása után egyik alapító tagja volt az MH 101. Zrínyi Miklós Tüzérezred és Dandár Baráti Körnek, annak vezetőségében fontos szerepet töltött be. Nagy lelkesedéssel vett részt a Baráti Kör összejöveteleinek szervezésében és lebonyolításában. Részt vett a honvédelem érdekét, valamint a volt katonák és nyugállományúak szervezeteinek érdekeit szolgáló feladatokban.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!Fotó: a szerző felvételei


Aktuális videók
2019. február 16. 08:16
„Barátság a sporton keresztül”
2019. február 15. 19:19
Irány Bosznia-Hercegovina!
2019. február 15. 14:30
Lőgyakorlaton a tatai géppuskások
2019. február 15. 07:15
Megmérettetésen a vegyivédelmi katonák
2019. február 14. 07:14
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat