honvedelem.hu
Muhr Othmár ezredes, a limanovai győző
1914. december 11-én, a Jabłoniec-hágó visszafoglalásáért indított hajnali támadást Muhr Othmár huszár ezredes, a cs és kir. 9. Nádasdy-huszárezred parancsnoka vezette. A bátor huszártiszt emléke napjainkban is elevenen él Lengyelországban, Sopronban pedig – a cs. és kir. 9. huszárezred egykori állomáshelyén – a helyi huszár hagyományőrző csoport, illetve a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum őrzi a huszárok emlékét. De ki is volt Muhr Othmár ezredes?


A limanovai csata hőse 1860-ban született Kassán. 1886-ban lépett a 9-es huszárezred kötelékébe, egyéb alakulatnál nem szolgált. A Nádasdy-huszárok állomáshelye 1884-től Sopronban volt; a Nagy Háború kitöréséig az alakulat a város életének része lett. 1900-ban Muhr Othmárt Szarajevóba vezényelték. Szerető családja ide is elkísérte, öt gyermeke közül kettő itt született. A háború kitörésekor a 9-es huszárokat a balkáni frontszakaszról vezényelték át Galíciába. Muhr Othmár ezredest 1914. november 26-án nevezték ki az ezred parancsnokának, a tisztséget december 8-án, a jabłonieci támadás előtt néhány nappal vette át. Igazi csapattiszt volt, emberei tisztelték és feltétel nélkül követték. 1914. december 11-én, a hajnali órákban személyesen vezette lóról szállt huszárjait az időközben elesett Jabłoniec-hágó visszafoglalására. „Előre fiúk! Éljen a király!” – így buzdította embereit a hős katonatiszt, aki néhány pillanattal később halálosan megsebesült. A huszárok még szeretett ezredparancsnokuk hősi halálát követően sem futamodtak meg; tudták, hogy ha meghátrálnak, akkor elesett parancsnokuk áldozata hullik porba. Muhr Othmár ezredest a győzelem helyszínén temették el, hősi halált halt huszárjai mellé.



A jabłonieci hősi temetőben emelt emlékművén ez áll:

„1914. december 11–12-én ezredes urukkal együtt halt huszárok drága vérének, kemény öklének, szótlan magyar hűségének emlékére”

Az elesett huszárok végső nyughelyeként szolgáló jabłonieci 368. sz. I. világháborús katonai temető napjainkban is a legszebb nyugat-galíciai katonai temetők egyike. Átfogó felújítása a Honvédelmi Minisztérium és a Kis-Lengyelországi Vajdasági Hivatal jóvoltából valósult meg 2014 folyamán.

Aktuális videók
2019. március 21. 12:10
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat