honvedelem.hu
Szövetség Románia és Görögország között?
Napilapok a világháború tükrében - 1914. április 10.
Miről írtak az újságok száz esztendővel ezelőtt, amikor már a „levegőben volt” a Nagy Háború? Sorozatunkban az 1914-ben megjelent magyar napilapok írásai közül szemezgetünk.
„Románia és Görögország a monarchia ellen irányuló véd- és dacszövetséget kötöttek. Célja az, hogy biztosítsa a bukaresti békét, és ezzel a Balkán mostani státuskvóját” – adja hírül a Népszava.

A Pesti Hírlap címoldalon teszi fel a kérdést: „mit ér nekünk a hármas szövetség?”  Részletes elemzést ad a Monarchia gazdasági érdekeiről, melyek bizony gyakorta szemben állnak Németország érdekeivel. „Elsőbben csináljuk meg a külpolitikai mérleget. Az annexió idején Németország ugyan a hátunk mögött állott, de Olaszországra való tekintettel, egyszersmind a szandzsákból (az Oszmán Birodalomban a vilajet kisebb területi egységeinek neve a szandzsák) való kivonulásra kényszerített. A balkáni háborúk idején aztán annyira nem állott már mellettünk, hogy diplomáciánknak nem egy lépését egyenesen dezavuálta (meghazudtolta, megcáfolta). Le kellett mondanunk id. Andrássy nagy koncepciójáról: a Szalonikiig vivő út megszervezéséről is, mert teljesen magunkra maradtunk”  − olvasható a cikkben.

(A sajtószemlét az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien, Snoj Péter és Kovács Dániel készítette.)


1914. áprilisi újságok


Aktuális videók
2019. január 19. 18:21
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat