honvedelem.hu
Évszázados ünnepi konferenciát tartottak a katonaügyészek
A 100 éves honvéd ügyész címmel 2012. október 27-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében tartott jogtörténeti konferenciát a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság.
A konferenciát dr. Székely György nyugállományú dandártábornok, címzetes főiskolai docens, a társaság elnöke nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a társaság csatlakozott a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszéke által elindított konferenciasorozathoz, amely a katonai jogalkotás százéves történetét tárja fel és méltatja. A résztvevők ezután néma főhajtással adóztak elhunyt kollégáik emlékének.

A konferencia során a jogtörténeti kutatásokban jártas előadók az „ősjogtól” a középkoron és a világháborúkon át napjainkig tárták fel az igazságszolgáltatásban részt vevő ügyészek szerepét. Külön figyelmet szenteltek az 1912. évi XXIII. törvénynek, amely az igazságszolgáltatás résztvevőjeként külön nevesítette a honvéd ügyészt. 1912 után indult meg az önálló honvéd ügyészi szervezet kialakítása, amely kezdetben a honvédelmi miniszternek, 1953 óta pedig az egységes ügyészi szervezet részeként a legfőbb ügyésznek alárendelten működött. Az évtizedek során hatásköre többször változott, nyomozati, vádképviseleti és -felügyeleti jogköre azonban végig megmaradt. Különleges feladatát a fegyveres szervezetek szolgálati rendjének és fegyelmének, harckészségének védelme, a katonai eskü, a katonai törvények és szabályzatok betartásának ellenőrzése képezte. Feladatait önálló katonai szervezetként a legfőbb ügyésznek alárendelt katonai főügyész vezetése és irányítása alapján látta el. Tevékenységének elismeréseként a Honvéd Vezérkar főnök 2002-ben június 8-át a katonai ügyészi szervezet fegyvernemi napjává nyilvánította, a köztársasági elnök pedig csapatzászlót adományozott a szervezetnek. 2011. december 31-én a katonai ügyészség szervezeti önállósága megszűnt. A hivatásos állományú tiszti és tábornoki rendfokozatot viselő katonai ügyészek a jövőben a civil ügyészségeken teljesítik szolgálatukat.

A konferencián a hivatásos szolgálatot teljesítő katonai ügyészeken kívül nyugállományú volt munkatársaik, nyugalmazott hadbírák és jogi életünk jeles képviselői vettek részt.

Aktuális videók
2019. február 16. 08:16
„Barátság a sporton keresztül”
2019. február 15. 19:19
Irány Bosznia-Hercegovina!
2019. február 15. 14:30
Lőgyakorlaton a tatai géppuskások
2019. február 15. 07:15
Megmérettetésen a vegyivédelmi katonák
2019. február 14. 07:14
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat