honvedelem.hu
Főparancsnoki elismerést kaptak a magyarok
Chao Liu vezérőrnagy, az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió (UNFICYP) főparancsnoka egy február végi eligazításon, kiemelkedő munkájuk elismeréseként oklevelet adományozott a magyar kontingens három katonájának: Szabó Eszter zászlósnak, Adamecz Dóra zászlósnak, valamint Nagy Sándor főtörzsőrmesternek. 

Szabó Eszter zászlós 2011. március 16-a óta teljesít szolgálatot Cipruson, Famagusta helyőrségben, hadműveleti beosztottként. Missziós szolgálata során a kontingens egyik meghatározó egyéniségévé vált. A zászlós – mindamellett, hogy a munkája során felmerülő váratlan helyzeteket gyorsan, határozottan és nagy önállósággal oldja meg – magas színvonalon tervezi és szervezi a szektor helikopteres repüléseit, a leszállító személyzet felkészítését és kiképzését. Jó szervezőképességével, tenni akarásával jelentősen hozzájárul a feladatok sikeres végrehajtásához.

Adamecz Dóra zászlós az UNFICYP Katonai Rendész Szolgálat állományának tagja. Magatartása, alkalmazkodóképessége és a rendészeti feladatok ellátása során alkalmazott módszerei mind-mind elégedettséggel töltötték el a misszió vezetőit. Adamecz zászlós két „Katonai hétpróbán”, valamint több sportversenyen is eredményesen vett részt.

Nagy Sándor főtörzsőrmester 2011 márciusától teljesít szolgálatot Cipruson, szolgálati idejének első félévét a 91-es járőrbázis rajparancsnok-helyettesi, második félévét pedig rajparancsnoki beosztásában töltötte. Vezető szerepet játszott a rajon belüli kollektíva kiépítésében. Rajparancsnokként az alegység meghatározó tagja, kollégái mindig számíthatnak segítségére a felmerülő problémák megoldásában, aminek köszönhetően a 91-es járőrbázis összetartó, szolgálatát magas szinten ellátó alegységként működik.

 
 Fotó: UNFICYPAktuális videók
2019. március 21. 12:10
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat