honvedelem.hu
Óriási kihívás, de bizonyítani akarnak
Bosznia-Hercegovinába készül az új kontingens
Katonai konvoj, fegyverropogás a Gerecse fölött; füstködfelhő, üvöltöző, karókkal hadonászó tömeg, pajzsos katonák Győrben… Háborús helyzet, eszkaláció? Szerencsére csupán egy fejezet, egészen pontosan a zárógyakorlat az MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának hadinaplójából. A következő részben pedig már a békefenntartásé lesz a főszerep Bosznia-Hercegovinában...

Első helyszín: élethű körülmények közepette egy kiemelten fontos (úgynevezett VIP) személyt kísérnek katonáink, kiknek konvoját megtámadják. A feladat: kimenteni a védett személyt, éleslövészettel leküzdeni az ellenálló „célokat”, valamint megvédeni a kísérő járőr anyagi értékeit. A Szabó Zsolt százados által vezetett „harci érintkezés felvételének” végeredménye: kiváló minősítés.

Hasonlóképpen siker koronázta a két rajjal szakaszkötelékben géppuskákkal, karabélyokkal végrehajtott lőgyakorlatot is az MH 25. Klapka György Lövészdandár szomódi lőterén.

Második helyszín: a győri laktanya udvara, az EUFOR-kontingens törzsének vezetési pontja; „No kontingant”, „No military!”, „Brüsszel bérencei go home!”  feliratú táblákkal fenyegetőző, válogatott szidalmakat üvöltöző tömeg néz farkasszemet a békefenntartó erőkkel, s a felszólításokra támadással válaszol, dobál mindent, ami a keze ügyébe akad. Az EUFOR-egység pontosan megtervezett mozdulatokkal, tárgyalással szereli le a demonstrálókat.

Ezután sajtótájékoztató következett. Kérdéseinkre Könczöl Ferenc alezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokhelyettese, a gyakorlatok vezetője foglalta össze a tizedik váltás felkészítését. „2010 végén, 2011 első felében vetődött fel az MH Összhaderőnemi Parancsnokság részéről, hogy az EUFOR 10. és 11. váltásának állományát a győri, illetve a szentesi műszaki ezred állományából állítja össze. Júliusban elvégeztük az alkalmassági vizsgálatokat, amelyek után, szeptember 5-én megkezdtük a megalakult kontingens missziós felkészítését.”

Az első fázisban a katonai alapképességek, a hadműveleti terület által megkövetelt képességek kialakítása, megerősítése zajlott. Ezután az egyéni szakfelkészítés következett, amelynek során mindenkit a saját beosztásának megfelelő szakismeretekkel vérteztünk fel. A harmadik fázis a november 23-án, szerdán végrehajtott éleslövészetet, egy terrortámadás elhárítását, valamint a tömegoszlatást foglalta magában.

Könczöl alezredes kifejtette: „Fő célunk a misszió, az alegység összekovácsolása és a képességek bemutatása, a felkészültségről való meggyőződés volt.” Mint megtudtuk, megkülönböztetett figyelmet fordítottak a kellő ismeretek alapos elsajátítására, a katonapszichológiai felkészítésre, hiszen az állomány zöme újonc a külszolgálatot illetően, nagyjából csak tizenöt százalékuk edződött eddig már más missziókban. S ami a legfőbb újdonság: ha teljesítettek is szolgálatot külhonban, kontingensformában most vesznek részt először ilyen küldetésben.

A teljesítendő feladatokról az alezredes elmondta: a délszláv háborút lezáró daytoni békemegállapodás alapján, annak érvényesülését elősegítendő, a Bosznia-Hercegovinába települt EUFOR-erőknek, az ott működő manőverzászlóalj századának feladatait veszi át a tervezetten hat hónapra kitelepülő kontingens.

„A lélektani felkészítés? Nyilván sokat jelent, hogy katonáink egy része már volt kiküldetésben, jómagam pedig az elmúlt egy évet Boszniában töltöttem az ottani EUFOR-parancsnokság törzsigazgatójaként, s így adhattam át, mire kell s érdemes odafigyelniük. Ez roppant fontos, hiszen minden területnek megvannak a maga sajátosságai. S igazán nagy kihívás egy légvédelmi ezred katonáinak, hogy nem egy repülőgépet kell megsemmisíteni 15-20 kilométerről, hanem közvetlenül néznek majd szembe a botokkal, üvegekkel, miegymással felszerelkezett tüntetőkkel egy tömegoszlatás során” – mondta.

Indulás? A meghatározottak szerint januárban hajtjuk végre a váltást, több ütemben – tájékoztatott Könczöl Ferenc –, a hátralévő feladatok már csupán az adminisztrációt s a szabadságolást jelentik, hogy kipihenten indulhassanak a magyar misszió tagjai a hadműveleti területre.

Nagy Sándor századost a lövészeti gyakorlat fegyverzajában találtuk meg s kérdeztük a küldetésről. A fiatal tiszt légvédelmi rakétaüteg-parancsnokként szolgált eddig Győrben. „Most lövészszázad-parancsnoki beosztást kaptam. Századommal a szükséges felkészülést végrehajtottuk az elmúlt három hónapban, ami mellett összefűzött bennünket az angol nyelv gyakorlása s persze a közös cél is. Ma a zárógyakorlat lövészeti mozzanatát teljesítettük, ennek sikerességét a döntnökök fogják minősíteni, azaz: képes-e századunk helytállni a következő fél évben a műveleti területen. S én hogy látom ezt? Úgy érzem, felkészültünk. Katonáink nagyon motiváltak, a hozzáállásuk teljesen pozitív. A tapasztalatuk már most elég, de többet akarnak: bizonyítani! Hogy ők is megállják helyüket, s fölkerülhetnek az alakulatunk dicsőségtáblájára. Nem csekély próbatétel, hiszen a kontingens túlnyomó részét kitevő győrieknek és szentesi bajtársaiknak össze kellett szokniuk, kötelékben teljesíteniük szolgálatukat. Bosznia-Hercegovinában pedig a különböző nemzetiségű NATO- és nem NATO-katonákkal kell együttműködnünk – közös parancsnokság alatt, külföldön, nem veszélytelen közegben. Óriási kihívás, nagyon várjuk a januári indulást!” – mondta a százados.

Macsi Ferenc főtörzsőrmester szintén erősen vágyik már a kiküldetés helyszínére. Egyébiránt 2003-ban avatták tiszthelyettessé, hat éve szolgál Győrben. Most, a tömegoszlatás során társaival együtt sikeresen leszerelte a tüntetőket. A fiatal katona örömmel jelentkezett a kontingensbe és roppantmód örül, hogy sikerült bekerülnie.

„Amikor alakulatunk megkapta ezt a feladatot, azonnal megragadtam a lehetőséget… Különleges, jó alkalomnak tartom. Ezért nagyon örülök, hogy elfogadták a jelentkezésemet. Szerintem katonának nem a pihenős alkatú fiatalok állnak, velük együtt én is bizonyítani akarok – magamnak, az alakulatnak, de a családomnak is. A misszió a tapasztalatszerzésre szintén kiváló terep. Nem utolsósorban a pénzkereset is ösztönzőerő mindannyiunknak. Így álltunk neki a három hónapos felkészítésnek és e zárógyakorlatnak is. Fizikailag, lelkileg, tudnivalókban egyaránt képesnek kell lennünk a szolgálatra. Igyekeztünk mindent elsajátítani, amivel szembetalálhatjuk magunkat odakint, Szarajevóban, s időben, megfelelően reagálhatunk az akadályokra. Ezért voltak rendkívül hasznosak ezek az életszerű helyzetgyakorlatok, no meg a már kint szolgált bajtársaink segítsége, tapasztalataik átadása” – árulta el a tiszthelyettes.

Fotó: Rácz Tünde

További képekért kattintson galériánkra!

Kapcsolódó tartalom
Kapcsolódó galéria
MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23.
MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 01. MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 02. MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 03. MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 04.
MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 05. MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 06. MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 07. MH EUFOR Kontingens tizedik váltásának záró gyakorlata - 2011. 11. 23. / 08.
Aktuális videók
2019. március 21. 12:10
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat