honvedelem.hu
Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát
Hatvanhat év után ismét a Magyar Honvédség vigyázza a Szent Koronát, miután – a Szent Korona Testület döntése alapján – május 30-án a katonák ünnepélyes keretek között átvették az ereklye őrzését a Köztársasági Őrezredtől az Országház Kupolacsarnokában.

Május 30-án, hétfőn délben a Köztársasági Őrezred Dísz és Koronaőrző Alosztálya átadta a Szent Korona őrzését az Magyar Honvédség Támogató Dandár Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrségnek az Országház Kupolacsarnokában. Ezzel több mint hat évtized után ismét a honvédség védelmezi legfontosabb nemzeti ereklyénket. A honvéd koronaőrök ünnepélyes eskütételén és a szolgálat átadásán jelen volt Schmitt Pál köztársasági elnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Hende Csaba honvédelmi miniszter, illetve a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői. Tiszteletét tette a rendezvényen számos közéleti személyiség, politikus és művész is.

Az ünnepségen Kövér László adott engedélyt a Honvéd Koronaőrség bevonulására. A koronaőrök ezt követően esküt tettek, és átvették a magyar államiság és alkotmányosság jelképének őrzését. „Ünnepélyesen esküszöm, hogy a Magyarország alkotmányos állami folytonosságát megtestesítő Szent Koronát minden körülmények között, minden veszélytől megóvom és állhatatosan őrzöm, illetéktelen kézre jutását életem árán is megakadályozom”, hangzott az eskü szövege. „A különleges szolgálat által megkívánt magas követelmények érdekében tudásomat, testi erőnlétemet a legjobb állapotban tartom, egész életemben erkölcsi feddhetetlenségre törekszem. A Honvéd Koronaőrség bajtársi szellemétől áthatva, példamutató módon mindenkor becsülettel, magyar honvédhez méltón, harcban vitéz módon küzdve élek és halok. Isten engem úgy segéljen!”

Visszakerült méltó helyére a hősök emléktáblája

Az őrségváltást megelőzően a Magyar Országgyűlés a hősök napja alkalmából visszahelyezte az Országház épületének falára, a Delegációs Terem előtti folyosóra az 1910–1918-as törvényhozás első világháborúban hősi halált halt tagjainak, tisztviselőinek és alkalmazottainak emlékére készült emléktáblát. A bronz mementó, Keviczky Hugó alkotása eredetileg 1925. október 31-én került átadásra.

„Ez a ház egy közösség otthona, amelynek feladata az ország és a nemzet szolgálata. Ritkán van alkalmunk erre gondolni”, mondta beszédében Kövér László. „Ma elődeinkre emlékezünk, akik e ház falai között szolgálták a nemzetet, és amikor sorsuk úgy hozta, meghozták a legnagyobb, végső áldozatot, amit ember hozhat: életüket adták a hazáért.”

A házelnök hozzátette: az Országgyűlés közössége kegyelettel ápolta az elesettek emlékét, emléktáblájukat a legnagyobbak, Szent István és Gróf Széchenyi István emlékjelei közelében helyezték el, hogy így tisztelegjenek a hétköznapi hősök helytállása előtt. A létező szocializmus diktatúrája azonban – miközben át akarta írni a történelmet – valamilyen oknál fogva az első világháború hőseinek emlékművét is meg akarta semmisíteni, és csak az Országházban dolgozók leleményességének, lelkiismeretességének volt köszönhető, hogy az emléktábla egy sötét raktárhelyiségben átvészelte a 20. század második felét. Kövér László hangsúlyozta: az alkotás most visszakerül régi helyére, ami azt jelképezi, hogy amit az egykori hősök megtettek, nagyon is hozzánk tartozik. A házelnök ezt követően leleplezte az emléktáblát.

„Minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a Hazának kívánni joga van”, kezdte rövid beszédét Kölcsey Ferenc soraival a honvédelmi miniszter. Hende Csaba úgy fogalmazott: akikre ma emlékezünk, megtették a hazáért, amit az megkövetelt tőlük, mert volt hozzá elég erejük, és hitük abban, hogy összetartozunk. Mint mondta, a haza védelme abból lesz, ahogy az egyes emberek és a belőlük felépülő közösségek összeadják erejüket. „Az első világháború ezt minden korábbinál jobban mutatta meg, és az Országgyűlés is meghozta a maga áldozatát – akárcsak mindenki más, akinek csak fontos volt a haza”, jelentette ki Hende Csaba, majd köszönetet mondott a házelnöknek és az Országgyűlésnek, amiért a tábla sokéves bujdosás után visszakerülhetett méltó helyére, legnagyobbjaink emlékjelei, azon nagy eszmék életre váltói közé, akiknek a magyar nemzet és a magyar parlamentarizmus a létét köszönheti.

„Az, hogy a Magyar Honvédség éppen a hősök emlékünnepéhez kapcsolódva veszi át a Szent Korona őrzését, fontos jelkép”, mondta aztán a tárcavezető. „Nemcsak diadalmas és dicsőséges napokat idéz ez az ünnep, hanem ennél sokkal többet jelent: azok életét és halálát, áldozatát és küzdelmét, bátorságát és erős lelkét, akiknek köszönhetően ezer esztendő harcaiban is meg tudtunk maradni. Azokét, akik hűségesek voltak mindahhoz, amit a Szent Korona jelent: nemzeti összetartozásunkhoz, szabadságunkhoz és függetlenségünkhöz, alkotmányos jogainkhoz.” Mint hozzátette, a Magyar Honvédségnek ma is minden tagja készen áll a haza védelmére. „Amikor e táblára tekintünk, emlékezzünk arra, hogy békében is ragaszkodnunk kell az összetartozás, a szabadság és alkotmányos jogaink mindennél előbbre való kincseihez. A hazáért, mindhalálig!”, zárta beszédét Hende Csaba.

A tábori lelkészek ezt követően megszentelték az emléktáblát, a házelnök és a honvédelmi miniszter pedig megkoszorúzták azt.

(További képekért kattintson galériánkra!)

Fotó: Rácz TündeKapcsolódó tartalom
Kapcsolódó videó
Ünnepélyes őrségváltás
A koronaőrség újra szolgálatban
Kapcsolódó galéria
Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30
Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 01 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 02 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 03 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 04
Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 05 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 06 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 07 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 08
Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 09 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 10 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 11 Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát. 2011. 05. 30 / 12
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat