honvedelem.hu
Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra
A Honvéd Koronaőrség május 21-én – a magyar honvédelem napján – kezdi meg a koronázási jelvények parlamenti őrzésének nemes szolgálatát. A kijelölt koronaőrök mestervizsgájukon is bizonyítottak: jó eredménnyel fejezték be kiképzésük első, alapozó szakaszát. A honvedelem.hu május 5-én, csütörtökön a koronaőrök első ruhaszemléjén, a Petőfi-laktanyában járt.

Az alkalmi öltözőben szisztematikus rendben zajlott a koronaőr-jelöltek ruhaszemléjének előkészületei. A ruhapróba „forgószínpadán” peregtek az események: ki a csizmadiához, ki pedig a szabómesterhez járult aktuális gondjaival. A kisebb nagyobb javításokra már nincs sok idő, május 16-án megkezdődik a parlamenti gyakorlás.

„A csizmákkal szerencsére nincs sok gond” – ad rövid helyzetképet Sasvári Iván csizmadia. A mester a honvedelem.hu kérésére a kedves olvasót beavatja néhány részletbe. Az 1700-as évek elején a katonák már viselték e lábbelit, amelyről – pontosabban az úgynevezett szártetőről – nyomban látni lehetett, hogy az illető hol áll a ranglétrán. A tiszti csizma szártetejét aranyozott, az alacsonyabb rangban lévőkét pedig saját, borjúbox anyagból készített fekete szegéllyel látták el, és látják el most is.

Az évszázados „modellen” most kissé változtattak. Az egyébként faszeges eljárással készített bőrtalp első felére vékony „biztonsági” gumiréteg került, mivel a használat helyszínén, az Országház kupolacsarnokában csúszós márványlapokon kell majd az őrzés-védés különböző mozzanatait végrehajtani.

A ruhapróba forgószínpadának másik helyszínén a díszőrséget és a biztonsági őrzést majdan végrehajtók egyenruháikkal fegyelmezett rendben vártak sorukra. Tatai Tamás szabómester rendíthetetlen nyugalommal konstatálta a kívánságokat.

„Ez mindig így történik, a próba azért van, hogy kiderüljön, hol szűk a zakó, hol bő esetleg a nadrág” – szólt az események rövid kommentárja. A mestertől két röpke igazítás-egyeztetés közben megtudtuk, hogy az egyébként az MH Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóaljánál rendszeresített díszegyenruha az anyagáról kapta a közkeletű „Tihany” elnevezést – így hívják ugyanis a szövetet. A honvédségi öltözködési szabályzatban leírtaktól egyébként némiképp eltér a koronaőröké, mert például a gombokat a Szent Korona „reliefje” ékíti.

A ruhapróbát azután a ruhaszemle követte. Kun Szabó István ezredes, a Honvéd Koronaőrség kijelölt parancsnoka, és segítői, az MH Támogató Dandár nemzeti honvéd díszegységének kiképzői egyenként vették szemügyre a koronaőr-jelöltek ruházatát. Gondosan méregették, nézegették még azt is, hogy miként áll a katonán a paszománykészítő mesterek koronaőr-mellzsinórja. Említsük meg, hogy e mellzsinór csak a koronaőrök ruházatát ékíti majd, messziről is hírül adva ily módon viselőjének nemes szolgálatát.

A ruhaszemle befejeződött, a kijelölt parancsnok értékelt: „Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk az egyenruhaszemlével – mondta az ezredes. – Bő két hetünk van még a parlamenti szolgálatunk megkezdéséig, és addig a ruházatot is rendben kell tudnunk. A nap huszonnégy órájában, honvéd koronaőr tiszthez és tiszthelyetteshez méltón kell azt viselni, legyen a szolgálat akár díszőrségben, akár pedig biztonsági őrségben”.

Mint azt tudósításunk elején olvashatták: a Honvéd Koronaőrség leendő tagjai alapkiképzésük leteltével az „i”-re jó szintű záróvizsgával tették fel a pontot, bizonyítva ezzel is, hogy immár készen állnak az országházi szolgálatra. Az MH Támogató Dandár nemzeti honvéd díszegységének kijelölt törzsfőnöke, a katona koronaőrök kiképzésének főszereplője, Kiss Ferenc őrnagy elmondta: annak ellenére, hogy a díszelgő és a biztonsági ismeretek készségszintű elsajátítására csupán öt hét állt rendelkezésükre, a koronaőr-jelöltek helytálltak, tudásukról pedig többségükben imponáló magabiztossággal adtak számot.

Ádám Barnabás alezredes, a Nemzeti Honvéd Díszegység kijelölt parancsnokhelyettese megjegyezte: a honvéd koronaőrök csapata rendkívül motivált, a fiatal katonák átérzik nemes szolgálatuk jelentőségét. Példának tekintik elődeik helytállását, például a második világháború magyarországi szakaszának utolsó napjaiban biztos helyre juttatták a Szent Koronát.

Itt említsük, hogy a koronaőr-jelöltek elődeik emléke előtt tisztelegve, felkeresték Pajtás Ernő, a magyar királyi Koronaőrség utolsó parancsnoka, valamint Vitéz József koronaőr nyughelyét, melyeknél elhelyezték a tisztelet koszorúit. A megemlékezésen jelen volt a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal igazgatóhelyettese, Maruzs Roland őrnagy is.

„A januárban megkezdett munkánk első szakasza sikeresen befejeződött – zárta az értékelést Kun Szabó István ezredes. – Szerencsés vagyok, hogy kiképzési eredményeinkért két ilyen nagyszerű kollégával dolgozhattam együtt, mint Ádám Barna alezredes és Kiss Ferenc őrnagy. Különösen büszke vagyok arra a tudásra, amelyről katonáink most számot adtak, s amely biztosíték arra, hogy koronaőri szolgálatukra készen állnak.”

(További képekért kattintson galériánkra!)

Fotó: Rácz TündeKapcsolódó tartalom
Kapcsolódó galéria
Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra.
Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 001 Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 01 Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 02. Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 03.
Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 04. Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 05. Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 06. Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 07.
Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 08 Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 09 Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 10 Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 11
Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 12 Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 13 Honvéd Koronaőrség – készen a szolgálatra. / 15
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat