honvedelem.hu
Kilencvenkét éves az önálló magyar katonai térképészet
Az önálló magyar katonai térképészet megalakulásának 92. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepi állománygyűlést február 3-án, csütörtökön Budapesten, az MH Geoinformációs Szolgálatnál. A rendezvényen részt vettek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Geoinformációs Tanszék, valamint a HM Térképészeti Kft. képviselői, illetve a csapatoknál szolgáló térképész szakemberek és polgári kartográfusok is.

A megjelent vendégeket – köztük Juhász István vezérőrnagyot, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatóját – Tóth László okleveles mérnök ezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat főnöke köszöntötte, majd felolvasták dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének, a katonai térképészet napja alkalmából írt köszöntő levelét.

„Egy olyan szakszolgálat képviselőit ünnepeljük a mai napon, amelynek története több mint három évszázadra nyúlik vissza. A 18–19. század nagy térképalkotói, a korszakos jelentőségű térképészeti felmérési munkák első szakaszainak végrehajtói tekinthetők elődeiknek, akik áldozatos úttörőmunkával teremtették meg a katonai térképészetet. Szívvel, tudással, a haza ügye iránti elkötelezettséggel emelték a szolgálatot Európa élvonalába, példaként szolgálva a ma szolgálatot teljesítő állománynak” – fogalmazott levelében a vezérkar főnöke.

Benkő Tibor vezérezredes hozzátette: „a mai térképező szervezetek elődjének tekinthető Magyar Katonai Térképész Csoport az első világháborút követően, 1919. február 4-én alakult meg. Az idők folyamán a katonai térképészetre mindig új és újabb feladatok vártak. (…) Az euroatlanti szövetségi rendszerhez való csatlakozás együtt járt a térképező rendszer átalakításával, a Magyar Honvédségben rendszeresített térképsorozatok hatalmas munkát igénylő cseréjével. Ez a folyamat még további kihívásokat jelent, miközben megkezdődött egy új, digitális alapokon nyugvó adatbázis kialakítása, a közeljövő topográfiai térképeinek megalapozása.”

„Napjainkban, a szakmai korszakváltást hozó változások, a nemzetközi elvárások és kötelezettsége egyre újabb feladatokat jelentenek. A Magyar Honvédség az utóbbi években nagy jelentőségű missziós küldetéseket teljesít a NATO, az Európai Unió és az ENSZ égisze alatt, a világ minden részén. A katonai térképészet kezdettől fogva értékes támogatással járul hozzá a missziókban résztvevő katonák felkészítéséhez. Térképészeti termékekkel és katonaföldrajzi dokumentációkkal, tájékoztatókkal, információs anyagok biztosításával, maguk is részesei az eredményes küldetésnek. A libanoni UNIFIL misszióban, vagy az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban jelen pillanatban is szolgálatot teljesítő katonatérképészek nehéz körülmények között is magas színvonalon végzik szakmai feladataikat” – írta köszöntőlevelében a Honvéd Vezérkar főnöke.

A katonai térképészet napja alkalmából Szalai László mérnök alezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat Térképészeti Támogató Osztályának vezetője mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: a 92 évvel ezelőtti hadügyminiszteri rendelkezéssel a magyar térképészek és földmérők évtizedes törekvései válhattak valóra. Megteremtődött a jogi alapja az önálló magyar térképező szervezet kialakításának. Az áldozatos munka eredményeként épült ki a katonai térképészet európai hírű intézménye, a Honvéd Térképészeti Intézet.

„A magyar katonai térképészet múltja azonban sokkal távolabbi időre nyúlik vissza” – mondta az alezredes, hozzátéve: tiszteletreméltó elődként tartják számon Mikovényi Sámuel hadmérnök őrnagyot, akinek működésétől számítható a modern magyar, és ezzel együtt a modern katonai térképészet létrejötte. Az osztályvezető kiemelte: megkülönböztetett tisztelettel gondolnak az 1919-es alapító atyákra, akik gyakorlatilag az alapoktól építették fel az intézményt. Azt az intézetet, amely idővel nemzetközi szakmai hírnevet szerzett magának. Bevezette az akkor legfejlettebbnek számító, légi felvételekre alapozott fotogrammetriai eljárásokkal operáló technológiát, a nyomdatechnikában pedig a korszerűtlen kőnyomatos eljárást az ofszeteljárás váltotta fel.

A beszédben elhangzott: „a második világháború végére az intézet teljesen szétzilálódott, az évtizedek alatt felhalmozott térképvagyon megsemmisült. A fővárosban maradt, vagy visszatért csekély számú katonatérképész a harcok elültével azonnal hozzákezdett a megmaradt anyagok mentéséhez. Erről a mélypontról indult az intézet életének új fejezete.”

Szalay alezredes szólt a hatvanas évek közepétől bekövetkezett változásokról, az új jelkulcssorozat kiadásáról, majd arról is, hogy a nyolcvanas évek közepétől a tudományos munka középpontjába a számítástechnika üzemszerű alkalmazásának kérdésköre került.

„A 2007. március elsejével megalakult Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat, mint a Térképész Szolgálat jogutódja átvette a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti tevékenység szakigazgatását, szakfelügyeletét. Emellett ellátja a Magyar Honvédség egészére kiterjedő térképész szakmai elöljárói feladatokat is” – mondta Szalay László alezredes, majd a térképész támogatás rendszerében fontos szerepet betöltő, itthon és külföldön szolgáló csapattérképészek jelentőségéről, feladataik fontosságáról beszélt. Mint kiemelte: az afganisztáni MH PRT-ben egy szakember, a dél-libanoni UNIFIL misszióban viszont négyfős térképész csoport dolgozik.

„Külföldi szerepvállalásunk lehetőségét bővíti, ha a jelen és a jövő válságterületeire hatékony térképészeti támogatást tudunk biztosítani. Ezt segíti elő a Többnemzeti Térképészeti Program, amelynek teljesítéséből hazánk lehetőségeivel arányos részt vállal. A program célja egy közel világméretű, korszerű, digitális adatbázis létrehozása. Jelenleg ez a projekt a nemzetközi katonai térképész közösség legnagyobb volumenű szakmai vállalkozása” – mondta ünnepi beszéde végén Szalay alezredes.

Az önálló magyar katonai térképészet megalakulásának évfordulója alkalmából rendezett állománygyűlés elismerések átadásával folytatódott, majd a Honvéd Együttes művészeinek előadásával ért véget.

  
  
 
 Fotó: Galovtsik GáborKapcsolódó tartalom
Aktuális videók
2019. március 21. 12:10
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat