honvedelem.hu
A 20 éves tudományos műhely
Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja (BHKK) november 24-én ünnepelte alapításának 20. évfordulóját. Az alapítók közül ketten – dr. Deák Péter, dr. Valki László – valamint dr. Koós Anna igazgató és a jelenlévők együtt idézték fel a két évtizedes közös emlékeket, műhelymunkát, élményeket, beszélgettek a jelenről és a jövőről.

Az ünnepi rendezvényen megjelent több volt magas rangú honvédtiszt, ma is szolgáló, valamint jelenleg már nyugállományú tábornok, számos nemzetközi hírű magyar kutató, biztonságpolitikai szakértő, újságíró, és napjainkban biztonságpolitikai tanulmányokat folytató egyetemi hallgató.

Mint azt Koós Anna igazgató megnyitójában elmondta, a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítványt 1990 novemberében hozta létre néhány lelkes kutató, elméleti szakember, miután azt tapasztalták, hogy a biztonságpolitika és a honvédelem területén intézményi vákuum keletkezett. A rendszerváltás és a térségünkben végbement változások szellemi konjunktúrát teremtettek a biztonságpolitika – sokak számára – misztikus területén, ugyanakkor nem voltak meg a független – nem kormányzati – intézmények.

Koós Anna az elmúlt két évtizedre visszatekintve kiemelte a műhely szakmaiságát, amelyet – többek között – a százat is meghalódó tanulmány, könyv mutat. A BHKK a '90-es évek fontos kérdéseihez készített tanulmányokat, vitaanyagokat, dolgozott ki koncepciókat. Szakértőik honvédelmi kurzusokat tartottak, tanítottak, s ennek eredményeként biztonságpolitikai szakemberek sora jelent meg mind gyakrabban a médiában, folyamatosan erősítve a civil kapcsolati rendszert. Az intézménynek megalakulása óta nem változtak fő feladatai: a nemzetközi és hazai kutatások, a szakmai konferenciák szervezése, a tanácsadás a hazai, valamint a nemzetközi biztonsági és védelmi kérdések területén. Bár figyelmének középpontjában Európa áll, a nemzetközi és gazdasági jellegű kutatásai kiterjednek csaknem az egész világra.

A bevezetőt követően az alapítók egyike, Valki László nemzetközi jogász, egyetemi tanár erősítette meg, hogy nem volt hiábavaló vállalkozás az alapítvány létrehozása. Szükségességét ecsetelve utalt arra, hogy már korábban – a '80-as években – pozitívabbnak látták, láttuk világot, mint amilyen az a valójában. Éppen a pontos helyzetmegítéléshez volt szükség a műhely szakmai munkájára.

A másik alapító, Deák Péter, a hadtudomány kandidátusa elmondta, hogy a rendszerváltást követően a biztonságpolitika kikerült a tabutémák közül, de nem volt intézmény, amely ezzel foglalkozott volna. Az alapítvány korabeli fő patrónusai közül kiemelte néhai dr. Király Béla nevét, aki haláláig pártfogolta a BHKK megalapítását, majd működését.

Deák Péter visszaemlékezett a '90-es évekbeli fő kutatási témákra: a védelmi költségvetés szerkezetét taglalóra, a sorkatonai szolgálat csökkentésének, megszüntetésének lehetőségét elemzőre, vagy a magyar hadiipar jövőjét kutatóra. Nyugati megrendelésre kutatták a „hadseregek a kommunizmus után” témakört. De foglalkoztak a menekültüggyel, a vezérkar humánerőforrás-rendszerével, határőrség, határrendészet, a schengeni határok kérdésével, a kisebbségek problémáival is. Számos fontos kérdésben tudományos konferenciákat szerveztek, gyorsjelentéseket, közleményeket publikáltak vezető napi- és hetilapokban.

A felszólalások sorában több szakember is emlékeztetett az olyan kutatásokra, amelyek messze előremutatóak voltak. Ilyen volt például már a '90-es évek végén az energiabiztonság kérdése. A BHKK szakértői már akkor foglalkoztak a nemzetközi terrorizmus fenyegetéseivel, előretörésével, amikor szeptember 11-ike még csak közönséges nap volt a világ kalendáriumaiban.

A hozzászólók közül többen is ecsetelték azt a komoly műhelymunkát, amelyet vidám percekkel oldottak fel, és köszönték meg a támogatók – intézmények, cégek, szervezetek, politikusok, közéleti személyiségek – segítségét. Ezek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy tucatnyi nagy terjedelmű tanulmányt készíthessenek a BHKK szakemberei NATO-csatlakozásunk, vagy az európai uniós integráció témájában. Nem mindennapi szakmai hozzáértésről tanúskodik az a tény, hogy 10 éves biztonságpolitikai prognózisuk 2010-re több mint 70 százalékban pontosnak bizonyult. Jelenlegi – a jövőre is kiható – kutatásaik közül kiemelkedik a 27 hazai és külföldi civil szervezet magába foglaló „társulás”, amely az európai biztonságért fogott össze. Négy területen: a biztonságpolitikában, a rendvédelemben, az ökológiai és a kisebbségi kérdésekben kutatnak, tanácskoznak, elemeznek és értékelnek folyamatosan. Jelenleg kiemelt figyelmet fordítanak a 2010-ben lezáruló kutatási szakaszra és a 2015-ig szóló előrejelzésekre.

A pohárköszöntők és a születésnapi torta felszeletelése után estébe nyúló kötetlen baráti beszélgetés zárta a BHKK jubileumi rendezvényét.

 

További képekért kattintson galériánkra!

Fotó: a szerző felvételeiKapcsolódó tartalom
Kapcsolódó galéria
20 éves a BHKK. 2010. 11. 24.
20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 01. 20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 02. 20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 03. 20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 04.
20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 05. 20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 06. 20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 07. 20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 08.
20 éves a BHKK. 2010. 11. 24. / BHKK 09.
Aktuális videók
2019. március 21. 12:10
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat