Hírek Háttér Missziók alakulatok Kiadványok galériák videók Zrínyi webáruház
2012-07-07 19:30
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
Rendeltetése:
A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság a Magyar Honvédség országos illetékességű, katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve. A parancsnokság igazgatási tevékenysége keretében kezeli a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak, polgári alkalmazottainak központi személyügyi nyilvántartását, végzi a nyilvántartással kapcsolatos − vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott − feladatokat.
Fő feladatai:
 • Katonai igazgatás keretében kezeli a hadköteles korú személyek adatait, valamint a meghagyásba bevont szervek nyilvántartását.
 • Jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosult személyek és szervezetek részére nyilvántartásaiból adatokat szolgáltat.
 • Biztosítja a meghatározott országos személyi nyilvántartási rendszerek és a katonai nyilvántartás közötti adatszolgáltatási kapcsolatot, illetve előkészíti a hadkötelezettség bevezetése esetére tervezett nyilvántartási rendszer működését.
 • Vezeti és végzi az érdekvédelmi és kegyeleti tevékenységet, valamint vezeti az ezen szakfeladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat.
 • A katonai toborzás keretein belül kiemelkedő szerepet játszik a katonai oktatási intézmények hallgatói állománnyal történő utánpótlásában, illetve a katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő feltöltésében.
 • Ellátja a honvédség személyi állományát a személyi igazoló jeggyel (közismert néven dögcédula) és a Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó − hatáskörébe utalt − egyéb igazolványokkal.
Története:
Az 1967. szeptember 1-jén megalapított MNVK Központi Mozgósítási Törzs alapjain 1973 végén hozták létre az MN Hadköteleseket Nyilvántartó és Információs Központot (MN HANYIK) a népesség-nyilvántartás katonai feladatainak tervezésére, szervezésére, az egységes hadköteles-nyilvántartás rendszerének kialakítására. A szervezet része volt az MN Érdekvédelmi, Háborús Veszteség Nyilvántartó és Tájékoztató Hivatal M törzse, továbbá − a személyügyi főcsoportfőnök közvetlen irányítása alatt − a korabeli központi személyügyi nyilvántartás is. Elöljárója az MNVK mozgósítási és hadkiegészítési csoportfőnök volt.

1987-től átszervezték Információs és Katonai Igazgatási Központtá, kiegészítve a megszűnt VK Központi Mozgósítási Törzs feladataival. (Egyidejűleg megszűnt az MN Érdekvédelmi, Háborús Veszteség Nyilvántartó és Tájékoztató Hivatal M törzse.) Elöljárója − a Vezérkar átszervezése következtében − az MNVK szervezési és hadkiegészítési csoportfőnök lett.

1990-től a népesség-nyilvántartás irányításának megváltozása miatt a hadkiegészítési információs rendszer saját számítógépes hálózat kiépítését kezdte meg. Ennek érdekében hozták létre 1992 elején − a jogelődök bázisán − az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központot (MH KIAK). Elöljárói 1992-től az MHVK szervezési és hadkiegészítési csoportfőnök; 1997-től a HVK humán főcsoportfőnök; 2000-től az MH hadkiegészítő és kiképző parancsnok; 2003-tól a HM HVK személyügyi csoportfőnök; 2005-től a HM Honvéd Vezérkar főnökétől átruházott jogkörben a HM személyzeti főosztályvezető.

2011. november 14-ei hatállyal az MH KIAK-ba történő beolvadással megszűnt a HVK Személyzeti Csoportfőnökség Katonai Igazgatási Osztály, az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, majd 2011. november 15-ei hatállyal az említett szervezetekből − azok feladatainak együttes és központosított ellátására − létrejött az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság.

Szervezeti változások következtében 2016. július 1-jei hatállyal az MH HKNYP neve MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságra változott, ezzel egyidejűleg a katonai igazgatás stratégiai szintű feladatai és az ellátásukhoz szükséges szolgálati beosztások a HVK Személyzeti Csoportfőnökség hatáskörébe kerültek. Az MH KIKNYP ugyanekkor kikerült a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségéből, és az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) szolgálati alárendeltségébe került.
Csapatünnepe:
Augusztus 30.
Szervezeti felépítés:
Vezető szervek:
 • Parancsnokság
 • Törzs
 • Logisztikai Osztály
 • Személyügyi Osztály
 • Katonai Igazgatási Osztály
 • Toborzó és Érdekvédelmi Osztály
 • Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
Biztosító szervek:
 • Központi Személyügyi Nyilvántartó Osztály
 • Központi Tartalékos Nyilvántartó Osztály
 • Katonai Okmánykezelő Iroda
 • Központi HR Adminisztratív Osztály
Végrehajtó szervek:
 • Katonai igazgatási központok
 • Toborzó és érdekvédelmi központok
 • Katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák
Vezetői állomány:
 • Szűcs Imre ezredes, parancsnok
 • Vitár Zsolt alezredes, parancsnokhelyettes
 • Bendes István alezredes, törzsfőnök
 • Balog Sándor főtörzszászlós, vezénylőzászlós
Nemzetközi szerepvállalásai:
A szervezet nemzetközi kapcsolatai közül kiemelkedik a NATO Nemzeti Tartalék Erők Tanácsában a Magyar Honvédség képviselete. Hosszú idő óta jól működő kapcsolatot tart fenn a szervezet az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Gárdájával (Ohio) a toborzás és az állomány megtartása témakörben.
Elérhetőség:
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

Cím: Budapest XIII., Dózsa György út 51.
Telefon: HM Központ (36-1) 2365-111, (36-1) 4741-111
E-mail: kiknyp@hm.gov.hu
Tájékoztatásért felelős személy:
Tájékoztatásért felelős személy: Bencsik Mónika hadnagy, kommunikációs tiszt

Telefon – HM: 02-22-47-91
Telefon
– városi: 06-1/883-6799
E-mail: bencsik.monika@mil.hu
A szervezet honlapja:
legfrissebb
legolvasottabb
naptár
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
galériák
2018-01-23 16:34
(18 db kép)
2018-01-22 14:36
(45 db kép)
2018-01-22 09:19
(13 db kép)
2018-01-19 14:19
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
2018-01-23 04:05
2018-01-20 07:43
2018-01-20 07:11
2018-01-20 07:00
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Katonai meteorológia
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
szerkesztoseg@honvedelem.hu