Hírek Háttér Missziók alakulatok Kiadványok galériák videók Zrínyi webáruház
2012-08-27 15:51
MH Összhaderőnemi Parancsnokság
Rendeltetése:
 • A Magyarország szuverenitása, területi és légtér integritása védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katonai képességek kialakításának és fenntartásának, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításának irányítása.
 • A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése, a kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatok végrehajtásának összhaderőnemi tervezése és vezetése.
 • A HM szervekkel és szervezetekkel együttműködve az MH katonai szervezetei hadműveleti-harcászait alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt és folyamatos fejlesztése, a béke- és különleges jogrend szerinti időszakban a feladatok végrehajtásának összhaderőnemi tervezése, vezetése és irányítása.
 • A külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetek működtetése.
Fő feladatai:
 • Magyarország függetlensége, területi és légtérintegritása, lakossága és anyagi javai külső támadással szembeni védelmének összhaderőnemi tervezése és vezetése;
 • A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok összhaderőnemi feladatai végrehajtásának tervezése és vezetése;
 • Az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai ellátásában való közreműködés összhaderőnemi tervezése, vezetése és irányítása;
 • A szövetségi rendszerben, illetve a különböző nemzetközi szervezetek alárendeltségében béketámogató és válságreagáló műveletekben részt vevő ideiglenes katonai szervezetek és az MH ÖHP alkalmazási körébe tartozó műveleti területen egyéni beosztást betöltők nemzeti adminisztratív irányítása, kiválasztásának, felkészítésének és feladat-végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • A nemzeti és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatok csapatmozgásainak, szállítási feladatainak tervezése, szervezése és koordinálása;
 • Polgári hatóságok támogatása, katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulás összhaderőnemi irányítása.
 • A személyi állomány, a csapatok békeidőszaki és különleges jogrend szerinti feladataira való felkészítésének és kiképzésének tervezése, szervezése, összhaderőnemi vezetése és irányítása.
 • Talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítésének, illetve egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtásának irányítása.
 • A légi kutatás-mentés és a MH ÖHP parancsnoka által elrendelt szárazföldi kutatás-mentés feladatainak irányítása.
 • A honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő, valamint egyes kijelölt létesítmények őrzésének, védelmének és légvédelmének összhaderőnemi irányítása.
 • A Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) katonai feladatai ellátásának összhaderőnemi irányítása.
 • Az MH ÖHP és az alárendelt katonai szervezetek részére meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges működési feltételek tervezése, biztosítása, az intézményi és a közlekedési szakterületen a középirányítói gazdálkodás feladatainak ellátása. A közlekedési szakterületen a HM tárca fogyasztói logisztikai támogatási és gazdálkodási feladatainak tervezése, irányítása.
 • Különleges jogrend idején az elrendelt feladatok összhaderőnemi tervezése és irányítása.
 • Külön tervek és direktívák alapján az „AIR POLICING”, „RENEGADE” és „VIHARMADÁR” feladatok összhaderőnemi irányítása, felügyelete és adminisztratív támogatása.
 • Állami szervek részére térítés ellenében katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátásának összhaderőnemi irányítása.
 • Protokolláris feladatok teljesítésében való részvétel.
 • Közreműködés a nemzetközi megállapodásban vagy jogszabályban meghatározott hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában és a kegyeleti tevékenységben.
 • Közreműködés az állami közfoglalkoztatás feladatainak végrehajtásában.
Története:
Az MH Szárazföldi Parancsnokság, az MH Légierő Parancsnokság megszüntetésével, azok jogutód szervezeteként, illetve a megszűnt MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Műveletirányító Központ és az MH Egészségügyi Parancsnokság egyes feladatainak átvételével, 2007. január 1-jei hatállyal megalakult az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP).
Csapatünnepe:
Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság napja:
 • május 18.

Kiemelt ünnepek:

 • augusztus 15.: légierő napja 
 • szeptember 29.: szárazföldi haderő napja
 • december 1.: logisztikusok napja
Szervezeti felépítés:
Az MH ÖHP legfontosabb szervezeti elemei, a parancsnokság és a törzs. A parancsnok a törzsfőnökön és a három haderőnemi főnökön keresztül valósítja meg a parancsnokság, valamint az alárendelt katonai szervezetek vezetését, irányítását. A szárazföldi haderőnem és a légierő haderőnem főnökei illetve a logisztikai erők főnöke egyben a szervezet parancsnok helyettesei. A törzs feladatainak koordinálását a parancsnok a törzsfőnökön és annak szervezetszerű helyettesén keresztül valósítja meg.
Vezetői állomány:
 • Korom Ferenc vezérőrnagy, parancsnok
 • Mihócza Zoltán vezérőrnagy, törzsfőnök
 • Sándor Zsolt dandártábornok, mb. szárazföldi haderőnem főnök (pk.h.)
 • Sáfár Albert dandártábornok, légierő haderőnem főnök (pk.h.)
 • -, törzsfőnök műveleti helyettes
 • Schmidt Zoltán dandártábornok, törzsfőnök támogató helyettes
 • Négyesi Tibor főtörzszászlós, vezénylőzászlós
Elérhetőség:
 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6.
 • Postai cím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.
 • Telefonszám: 06-22/542-811
 • Telefax: 06-22/542-836
Tájékoztatásért felelős személy:
Dr. Murinkó Attila ezredes (parancsnoki irodavezető)

E-mail: comoffice.jfc@mil.hu
legfrissebb
legolvasottabb
naptár
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
galériák
2018-01-23 16:34
(18 db kép)
2018-01-22 14:36
(45 db kép)
2018-01-22 09:19
(13 db kép)
2018-01-19 14:19
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
2018-01-23 04:05
2018-01-20 07:43
2018-01-20 07:11
2018-01-20 07:00
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Katonai meteorológia
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
szerkesztoseg@honvedelem.hu