Hírek Háttér Missziók alakulatok Kiadványok galériák videók Zrínyi webáruház
2013-11-06 08:24
MH Logisztikai Központ
Rendeltetése:
 • A biztosított költségvetési keretek célirányos, takarékos felhasználásával folyamatosan biztosítani a HM/MH szervezetek haditechnikai eszközökkel/hadfelszereléssel történő ellátását.
 • A központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok irányítása, tervezése, szervezése és ellenőrzése.
Fő feladatai:
 • Az MH katonai szervezetei működéséhez, harckiképzéséhez, készenlétük fenntartásához és fokozásához, a nemzetközi szerződésekből adódó feladatok teljesítéséhez a logisztikai támogatás rendjének, követelményeinek kidolgozása, a folyó tevékenység logisztikai támogatásának koordinálása.
 • A technikai eszközök és anyagok fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával, kezelésével, kiadásával, felhasználásával és elszámolásával, valamint azok fenntartásával kapcsolatos szakmai követelmények meghatározása, ezen feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása és szakfelügyelete.
 • A műveletek logisztikai támogatásának megtervezése, a logisztikai egységek, alegységek alkalmazási elveinek kidolgozása.
 • Az MH LK központi logisztikai költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodási tevékenységének szervezése, koordinálása, beleértve az erőforrás tervezést, költségvetés tervezést, felhasználást, elemzést, beszerzést, beszámolást, illetve a gazdálkodással kapcsolatos szabályozó tevékenységet.
 • A honvédelmi célra feleslegessé minősítésre javasolt vagyontárgyak felterjesztéseinek elkészítése. Az inkurrencia kezelés tevékenységének szervezése.
 • Az MH Anyagellátó Raktárbázis tevékenysége vonatkozásában a szakmai és elöljárói felügyelet gyakorlása.
Története:
Az MH Logisztikai Központ 2013. június 24-én alakult jogelőd nélkül.
Csapatünnepe:
Június 24. - a központ megalakításának évfordulója
Szervezeti felépítés:
Parancsnok

Parancsnokhelyettes

Törzsfőnök:

 • Hadműveleti Alosztály
 • Vezetéstámogató Alosztály
 • Kiképzési Alosztály
 • Ügyviteli Részleg
Vezénylőzászlós

Logisztikai igazgatóság:
 • Haditechnikai Főnökség
 • Hadtáp Főnökség
 • Katonai Elhelyezési Osztály
 • Közlekedési Osztály
 • Logisztikai Műveleti és Tervezési Osztály
Erőforrás és Költségtervező Osztály

Kutatás-Fejlesztési, Tudományos és Szabványosítási Osztály


Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály

Lőkísérleti és Vizsgáló Alosztály

Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra

Ellenőrzési Alosztály

Jogi-igazgatási Alosztály

Személyzeti Alosztály

Parancsnoki Iroda
Vezetői állomány:
 • Parancsnok: Baráth István dandártábornok
 • Parancsnokhelyettes: Csinga Mihály ezredes
 • Törzsfőnök: Nemes Tamás ezredes
Nemzetközi szerepvállalásai:
 • Az MH Logisztikai Központ rész vesz az MH külföldi missziói logisztikai támogatásának megtervezésében és megszervezésében.
 • Tervezi, szervezi és irányítja a két- és többoldalú nemzetközi logisztikai együttműködési programokat.
 • Személyi állománya a különböző missziókban logisztikai és egyéb beosztásokban teljesít szolgálatot.
Elérhetőség:
 • Székhelye: Budapest IX. Soroksári út 152.
 • Telefon:+361434-6010
 • HM: 56-020
 • Telefax:+361434-6026
 • HM: 56-022
Tájékoztatásért felelős személy:
Bencze Gyula János alezredes

Telefon: +361434-6060
HM: 56-015
Fax: +361434-6018
HM: 56-018
E-mail: bencze.gyula@hm.gov.hu
legfrissebb
legolvasottabb
naptár
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
galériák
2017-07-25 16:26
(10 db kép)
2017-07-24 16:36
(27 db kép)
2017-07-23 20:24
(14 db kép)
2017-07-23 13:16
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
2017-07-25 16:34
2017-07-24 16:43
2017-07-21 12:27
2017-07-21 09:42
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Katonai meteorológia
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
szerkesztoseg@honvedelem.hu