Hírek Háttér Missziók alakulatok Kiadványok galériák videók Zrínyi webáruház
2012-08-01 15:27
MH Geoinformációs Szolgálat
Rendeltetése:
  • A Magyar Honvédség hagyományos és informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai támogatása, valamint a Magyar Honvédség szintű szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok kiadásával kapcsolatos, HM-utasításban meghatározott feladatok ellátása.
  • A honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési, térképészeti, légi felvételezési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában országos illetékességgel első fokú hatósági jogkör gyakorlása.
  • Más szervezet által a Magyar Honvédség térképellátása érdekében végzett szaktevékenység irányítása és felügyelete.
  • A Magyar Honvédség geoinformációs támogatása, tervezése, szervezése és szakfelügyelete, szakmai követelményeinek kidolgozása, a földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő minőségbiztosítási feladatok meghatározása, termékellenőrzés.
  • Földmérési, térképészeti és meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés.
Fő feladatai:
  • Érvényesíti a Magyar Honvédség térképigényét az állami topográfiai térképek felújításának, utánnyomásának tervezésében, a feladat végrehajtásában;
  • Tervezi és szervezi a Magyar Honvédség geoinformációs támogatását;
  • Szakmailag koordinálja a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szervek térképellátását;
  • Irányítja a Magyar Honvédség szakállományának szakmai tevékenységét, beleértve a szakmai követelmények kidolgozását, kiadását is;
  • Tervezi és szervezi a Magyar Honvédség szervezetei, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai információkkal, anyagokkal, eszközökkel és termékekkel történő ellátását;
  • Biztosítja a Honvédelmi Minisztériumi szervek és szervezetek, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervezetek, a Honvéd Vezérkar főnök alárendeltségébe tartozó szervezetek térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai információkkal, anyagokkal és termékekkel történő ellátását.
Története:

A Magyar Honvédség szervezeti korszerűsítésének részeként az MH Térképész Szolgálat, az MH Meteorológiai Szolgálat és az MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda megszüntetésével, azok jogutódjaként 2007. január 1-jei hatállyal megalakult az MH Geoinformációs Szolgálat.

Csapatünnepe:

Február 4. A Katonai Térképészet Napja. 1919-ben ezen a napon hadügyminiszteri rendelet alakította meg az Önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoportot.

Augusztus 14. A Katonai Meteorológiai Napja. a magyar repülésmeteorológia gyakorlati létrehozója, Dr. Hille Alfréd meteorológus ezredes, egyetemi tanár, a földrajztudományok kandidátusa születésének évfordulója.

Vezetői állomány:

Szalay László alezredes, megbízott szolgálatfőnök

Kovács László alezredes, szolgálatfőnök-helyettes

Nemzetközi szerepvállalásai:
  • A honvédelmi tárca képviselete a NATO térképészeti és meteorológiai szervezeteiben, illetőleg az ENSZ Meteorológiai Világszervezetében;
  • Szakmai szabályzatok és szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, részvétel a nemzetközi szakmai szabványok honosításának előkészítésében, a térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai témájú NATO STANAG-ek kezelése, gondozása és átültetése a magyar előírásoknak megfelelően.
Elérhetőség:

MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ)

Cím: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 37.
E-mail: mh.geosz@hm.gov.hu

Tájékoztatásért felelős személy:
Hernádi Balázs alezredes
E-mail: Hernadi.Balazs@mhtehi.gov.hu

Kovács Mónika Eszter hadnagy
E-mail: Kovacs2.Monika@mil.hu
legfrissebb
legolvasottabb
naptár
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
galériák
2017-04-28 23:16
(21 db kép)
2017-04-26 19:45
(10 db kép)
2017-04-26 10:29
(11 db kép)
2017-04-25 16:03
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
2017-04-29 19:03
2017-04-27 16:15
2017-04-26 11:21
2017-04-25 13:21
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Katonai meteorológia
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
szerkesztoseg@honvedelem.hu