Hírek Háttér Missziók alakulatok Kiadványok galériák videók Zrínyi webáruház
2012-08-03 10:48
MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ
Rendeltetése:
 • Az MH CKLEMK képességeinek fenntartása és folyamatos fejlesztése, valamint a Magyar Honvédség  alaprendeltetésével összhangban CIMIC-, illetve PSYOPS-műveletek végrehajtása hazai területen vagy külföldön.
 • A kijelölt műveleti erő támogatásával vagy önállóan felkészül, részt vesz a haza fegyveres védelmében, a minősített időszakok kezelésében, a NATO szövetségi kötelékében, illetve más, két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések alapján végrehajtandó műveletekben.
 • A CIMIC megvalósításával lehetővé teszi a parancsnok számára a műveleti területen lévő polgári lakossággal és helyi hatóságokkal, kormányzati és nem kormányzati szervekkel, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés kiépítését és fenntartását, illetve lélektani műveletek alkalmazásával hatást gyakorol a politikai és katonai célkitűzések elérését befolyásoló célcsoport(ok) szellemi beállítottságára, magatartására és viselkedésére.
Fő feladatai:
 • CIMIC- és PSYOPS-szakfelkészítést tart saját állománya, valamint a Magyar Honvédség alakulatai, illetve a műveleti területre kerülő magyar kontingensek katonái részére;
 • Kapcsolatot tart fenn polgári és katonai szervekkel, minisztériumokkal és országos hatáskörű szervekkel, nemzetközi, kormányzati és nem kormányzati szervekkel, szervezetekkel, valamint gazdasági szereplőkkel;
 • Részt vesz a döntés-előkészítés folyamatában a válságkörzetek CIMIC- és PSYOPS-értékelésével, szakmai dokumentumok véleményezésével végrehajtja szakfeladatait;
 • A CIMIC képességeket biztosít a mindenkori NATO-műveletekben való részvételhez.
Története:

Hazánk 2000. évi NATO haderő-fejlesztési célkitűzésként vállalta, hogy megteremti a civil-katonai együttműködési képességet, amellyel minden haderőnek rendelkeznie kell. Ennek megfelelően 2003. július 1-jével megalakították az MH Civil-Katonai Együttműködési Központot (az MH CKELMK jogelőd szervezetét), amely 2003. október 1-jén állt hadrendbe.

2004 év elejétől a szakmai munka kialakítása mellett a szervezet bővítésére került a hangsúly, az 1. CIMIC-csoport mellett a 2. CIMIC-csoport is megalakult. Erre a szakmai bázisra támaszkodva lehetővé vált a lélektani műveleti képesség (PSYOPS) mint új elem bevezetése a Magyar Honvédség tevékenységi körébe.

2004. augusztus 4-től a szervezet elnevezése MH Civil-Katonai és Lélektani Műveleti Központ (Civil-Military Cooperation and Psychological Operations Center) megnevezésre módosult.

Csapatünnepe:
Július 1.
Szervezeti felépítés:

Parancsnokság

Támogató szervek:

 • személyügyi részleg
 • támogatócsoport
 • ügyviteli részleg
 • hadműveleti és kiképzési részleg.

Célcsoport-értékelő és -elemző részleg

Termékfejlesztési és előállítási csoport:

 • mobil nyomda
 • audiovizuális részleg

Médiaértékelő és -elemző csoport

További szakmai csoportok:

 • CIMIC műveleti tervező-, és a PSYOPS műveleti tervezőcsoport,
 • 1. és 2. CIMIC-csoportok,
 • CIMIC értékelő és kapcsolattartó csoport,
 • 1. és 2. zászlóalj-támogató PSYOPS-csoportok.
Vezetői állomány:
Szilágyi Csaba ezredes, központparancsnok
Guba István alezredes, központparancsnok-helyettes
Hangya Gábor alezredes, központparancsnok-helyettes
Bodnár András alezredes, törzsfőnök.
Nemzetközi szerepvállalásai:

A Magyar Honvédség CIMIC-képességét 2003 őszén ajánlották fel először a NATO Reagáló Erők (NATO Response Force − NRF) harmadik váltásába. ahová a központ állományából ekkor egy tíz szakemberből álló CIMIC-csoport, valamint a tartalék erők kerültek be. A központ az NRF további váltásaiba is megtette felajánlásait.

Az alakulat állománya szakmai feladatokat lát el a Magyar Honvédség misszióiban (jelenleg Afganisztánban és Koszovóban), aktívan részt vesz a missziók előtti felkészítéseken, a felkészülést támogató háttéranyagok kidolgozásában, illetve a szakmai doktrínákban leírtaknak megfelelően szerepet vállal országhatáron belüli feladatokban is.
Elérhetőség:
MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.
Levelezési cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.
Telefon: +36-1-433-9094
Fax: +36-1/433-9065
E-mail: mh.ckelmk@hm.gov.hu
Tájékoztatásért felelős személy:
Szabóné Varga Erika zászlós

HM: 02-2-26-064
Tel.: (+36) 1-401-2300 / 26-064 mellék
E-mail: varga.erika@mil.hu
legfrissebb
legolvasottabb
naptár
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
galériák
2017-08-17 21:07
(5 db kép)
2017-08-17 10:58
(17 db kép)
2017-08-16 14:41
(14 db kép)
2017-08-16 12:58
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
2017-08-17 07:10
2017-08-16 15:41
2017-08-16 13:20
2017-08-14 13:30
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Katonai meteorológia
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
szerkesztoseg@honvedelem.hu