Hírek Háttér Missziók alakulatok Kiadványok galériák videók Zrínyi webáruház
2012-07-31 16:17
MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj
Rendeltetése:
A zászlóalj feladatrendszerét a honvédelmi miniszter 158/2005. számú alapító okiratában az alábbiak szerint határozta meg: katonai erő alkalmazását igénylő váratlan események megoldása. Alegységeivel NATO-doktrínában meghatározott különleges műveleti feladatok és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása nemzeti alárendeltségben, illetve azokban való részvétel a szövetségi köteléken belül; a békeműveletekben vállalt feladatok teljesítésében való részvétel; béke és háborús kutató-mentő feladatokban való részvétel. Külön tervekben meghatározottak szerint, válságkezelésben való részvétel.
Fő feladatai:
  • Különleges műveleti feladatok végrehajtása nemzeti vagy NATO-parancsnoksággal:
    Különleges felderítés (SR),
    Közvetlen műveletek (DA),
    Katonai segítségnyújtási feladatok (MA)
  • Békefenntartó feladatok ellátása.
Története:

Az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj jogelődje az 1939. október 1-jén megalakított Honvéd Ejtőernyős Zászlóalj. Az ejtőernyős fegyvernem hagyományait az 1951. október 4-én, Székesfehérváron megalakult ejtőernyős zászlóalj vitte tovább. A katonai szervezet működését 1954-ben felfüggesztették, majd további átszervezés keretén belül a katonai szervezet 1963-ban diszlokált Szolnokra.

Az alakulat 1990-ben vette fel gróf Bercsényi László nevét. Az 1. felderítőszázad Magyarország NATO-tagságától kezdődően felajánlott erő, először 1999−2003 között az AMF(L) kötelékébe tartozott, majd ugyanez a század 2004. január 16-tól már az AMF(L) helyébe lépett NRF kötelékében teljesített féléves készenléti szolgálatot.

A felderítő-zászlóalj különleges műveleti zászlóaljjá alakulását 2005. szeptember 1-jén kezdte meg a katonai szervezet.

Csapatünnepe:

Az alakulat napja: augusztus 3. − a névadó, Bercsényi László születésének napja.

Szervezeti felépítés:

A zászlóalj harcoló, harctámogató és harci kiszolgáló-támogató alegységekből áll. A zászlóalj fő feladatait a két különleges műveleti század hajtja végre. Az alakulat egyedi szervezeti kialakításának köszönhetően képes különleges műveleti feladatok végrehajtására 12 fős csoportokban, illetve a csoportok összevonásával osztagkötelékben. Az alegységek feladat-végrehajtását a nagyfokú önállóság jellemzi.

Vezetői állomány:

Parancsnok: Sándor Tamás ezredes

Parancsnokhelyettes: Cseklán István alezredes


Vezénylőzászlós: Kaszab Zoltán törzszászlós

Nemzetközi szerepvállalásai:

Az alakulat, feladatrendszeréből adódóan, részt vett a délszláv válság során elrendelt biztosítási feladatokban éppúgy, mint a térséget sújtó árvizek elleni védelem és az ehhez kapcsolódó biztosítás feladataiban. A zászlóalj tevékenységének kiemelt irányát képezi a NATO Reagáló Erők (NRF) állományában történő részvétel, valamint az alakulat jellegéből, kiképzettségéből és feladatrendszeréből adódó egyéb feladatok ellátása Irakban és Afganisztánban.

Elérhetőség:

MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj

Cím: 5000 Szolnok, Kilián u. 1.
Postacím: 5008 Szolnok, Pf.: 6.
Tel.: (+36)-56/505-100

Tájékoztatásért felelős személy:

Pápai Annamária közalkalmazott
Tel.:+36-30-777-5240
E-mail: kulonlegesmuveleti@gmail.com

legfrissebb
legolvasottabb
naptár
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
galériák
2015-11-27 21:59
(12 db kép)
2015-11-25 14:53
(28 db kép)
2015-11-24 15:00
(7 db kép)
2015-11-22 21:41
Célkeresztben magazin 2. évad, 6. adás
2015-11-27 15:00
2015-11-25 17:16
2015-11-24 19:41
2015-11-24 16:00
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Katonai meteorológia
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
szerkesztoseg@honvedelem.hu